HBV Etten-Leur: Afschaffen verhuurderheffing noodzakelijk

De Huurdersraad van de HuurdersBelangenVereniging Etten-Leur volgt met belangstelling de ontwikkelingen richting de verkiezingen en het regeerakkoord voor de komende jaren. De Huurdersraad is unaniem van mening dat het Kabinetsbeleid van de afgelopen jaren desastreus heeft uitgepakt voor huurders in Etten-Leur. De huren zijn gigantisch gestegen, de wachtlijsten voor een sociale huurwoning zijn opgelopen en de investeringen in onderhoud en duurzaamheid zijn gedaald.  

Dat moet volgens de HBV Etten-Leur de komende vier jaar echt anders. De huren moeten na jaren van gigantische stijgingen weer omlaag. Er moet fors gerenoveerd en nieuw gebouwd worden om ook de vele nieuwe doelgroepen een betaalbare woning te bieden. Er moet ook veel meer geïnvesteerd worden in energiebesparing en gebruik van duurzame energie. 

De politiek heeft de afgelopen vier jaar problemen opgestapeld voor de huursector. Nu is het tijd om eens wat positiefs te doen voor de vele huurders in Etten-Leur. Schaf de verhuurderheffing af (een eenzijdige belasting op sociale huren van bijna twee maanden huur), zodat de HBV Etten-Leur de komende jaren prestatieafspraken met de gemeente Etten-Leur en Woonstichting Etten-Leur kan maken voor goed en betaalbaar wonen. 

Hoe denken de grootste politieke partijen erover. Uit hun verkiezingsprogramma staat kort gezegd het volgende over de verhuurderheffing:

D66 Structurele verlaging voor investeringen
PVV Verlagen met 1 miljard
50Plus Tegen verhuurderheffing
GroenLinks Afschaffen verhuurderheffing in ruil voor investeringen
VVD Verhogen om verkoop te stimuleren
CDA Heffing verlagen en dat deel inzetten voor nieuwbouw en energiebesparing
SP Omzetten in een investeringsplicht en huurverlaging
PvdA Omzetten in instrument voor betaalbaarheid en nieuwbouw. Rijksfonds voor Wonen.
CU Afschaffen in combinatie met huurverlaging
PvdD Afschaffen
DENK Afschaffen
SGP ?

Als u wilt weten wat deze partijen vinden over andere belangrijke onderwerpen voor huurders, dan kunt u dit vinden in onderstaand overzicht:
Vergelijking-verkiezingsprogrammas_def.pdf

Om te bepalen welke partij het beste past bij uw belangen als huurder kunt u de Huurstemwijzer van de Woonbond raadplegen. Aan de hand van elf stellingen kunt u zien welke partij het best bij u als huurder past. U komt bij de Huurstemwijzer via https://huurstemwijzer.woonbond.nl/

Agenda

15 oktober
Vergadering huurdersraad

28 oktober
Bijeenkomst R.v.C. van Alwel en de Huurdersraad

2 november
Landelijke ledendag woonbond in Amersfoort

5 november
Cursus werkplan en begroting door Bram Meijer van de Woonbond

7 november 13.30– 15.00 uur
Huurdersspreekuur

11 november
Najaarsvergadering

19 november
P.V.-vergadering Woonbond

5 december 13.30– 15.00 uur
Huurdersspreekuur