×

Attentie

Gebrek aan toegang tot rechten - file '/images/Straatfeest-Etten-Leur.JPG'

Huurders betalen meer dan kopers

Huurders betalen meer dan kopers

1 november 2016 Woonbond nieuws

De kosten per vierkante meter pakken voor kopers vaak goedkoper uit dan voor huurders, blijkt uit een gisteren verschenen rapport van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Gemiddeld zijn huurders per vierkante meter jaarlijks €72,- en kopers  €68,- kwijt. De Woonbond wil dat de verhuurderheffing wordt afgeschaft zodat de huurlasten omlaag kunnen. 

 

Straatfeest Etten Leur

 

De verhuurderheffing heeft ertoe geleid dat huur veel duurder is geworden dan koop. Vooral huurders met een laag inkomen, die net niet in aanmerking komen voor huurtoeslag, betalen veel meer dan kopers. De netto huurlasten per vierkante meter bedragen voor hen gemiddeld €83,- euro in een gespannen woningmarkt. Kopers betalen hier gemiddeld €60,- per vierkante meter. Voor minder gespannen woningmarkten is dit respectievelijk €80,- en €52,-. Daarbij zit in de kooplasten ook aflossing, en dus vermogensopbouw. 

‘Door de enorm gestegen huren is het inmiddels vaak voordeliger om te kopen dan te huren in Nederland,’ stelt Woonbonddirecteur Ronald Paping. Vooral sociale huurprijzen zijn de afgelopen jaren hard gestegen, doordat sociale verhuurders miljarden aan verhuurderheffing moeten betalen, die ze via huurverhogingen terugverdienen. De verhuurderheffing is een heffing die verhuurders betalen over de waarde van hun sociale huurwoningen. Tegelijk met de invoering van de heffing is het inflatievolgend huurbeleid losgelaten, waardoor de huren jaarlijks 1,5 tot 4% boven inflatie konden stijgen.

Steeds meer huurders kunnen de huur dan ook amper betalen. Het percentage huurders met een ‘betaalrisico’  is tussen 2012 en 2015 gestegen van 16,2% naar 19%. Het gaat hier om huurders met een te laag netto besteedbaar inkomen om naast de woonlasten, noodzakelijke uitgaven en uitgaven voor sociale participatie te kunnen doen. 

Dit jaar kost de heffing sociale huurders 1,6 miljard euro. Paping: ‘Dat is geld dat gebruikt had moeten worden om de huren betaalbaar te houden, en om betaalbare huurwoningen te bouwen om de lange wachttijden aan te pakken. De verhuurderheffing moet worden afgeschaft om te zorgen voor voldoende betaalbare huurwoningen.’

Agenda

4 juni
Informeel bijpraten met Jos Aal van de Woonbond

4 juni
P.V.-vergadering Woonbond Huurdershuis

6 juni 13.30 - 15.00
Inloop spreekuur HBV

17 juni
Algemene Ledenvergadering HBV

18 juni
Huurdersraad vergadert

18 juni
Regulier overleg met Alwel

5 juli
Leden HBV ontvangen Huurdersnieuws

6 juli t/m 18 augustus
Zomerreces