Uitnodiging Huurdersoverleg HBV Etten-Leur

Maandagavond 17 september houdt de HBV Etten-Leur het Huurdersoverleg ter voorbereiding van het regulier overleg met Alwel, dat dinsdag 18 september plaats vindt. Tijdens het Huurdersoverleg worden de afspraken gemaakt over de inbreng van de HBV tijdens het overleg met Alwel. 
De HBV biedt u allemaal de gelegenheid om mee te praten en dus invloed te hebben op wat er gaat gebeuren in Etten-Leur. Meldt u dus aan! Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
De bijeenkomst begint om 19.30 uur. Vanaf 19.00 uur bent u welkom in ons Huurderhuis aan de Liesbosweg 40C, waar gastvrouw Netty de koffie, thee en appelgebak heeft klaarstaan.

Het voorstel is om de volgende agenda aan te houden:

1. Welkom, opening en mededelingen
Na de opening wordt gelegenheid gegeven om mededelingen te doen

2. Bespreking van de onderwerpen voor het overleg met Alwel op 18 september
Tijdens dit onderdeel wordt de agenda voor het regulier overleg met Alwel volledig doorgenomen. U kunt aangeven wat u vindt dat de inbreng van de HBV moet zijn. Voor het overleg met Alwel wordt de volgende agenda aangehouden:

1. Opening & mededelingen
    Ruimte voor mededelingen vanuit HBV en Alwel
2. Presentatie door Alwel:
    Over de stand van zaken van:
   • Mutaties & streefhuren
   • Verkopen
   • Service-onderhoud & Kwaliteitscontrole
   • Etten-Leurse Kracht & Maatwerk
   • Duurzaamheid
   • Nieuwbouw
   • Besteding diverse budgetten
3. Huurprijsaanpassing 2019
    We bespreken de verwachtingen ten aanzien van dit proces
4. Prestatieafspraken 2019
    Start van het proces op 27 september
5. Ledenwerving HBV
    Het aantal leden staat nu op ongeveer 550
6. Nog te ontvangen adviesaanvragen in 2018
    Vanuit Alwel volgt een adviesaanvraag m.b.t. de begroting 2019
7. Samenwerking bij lopende projecten
    Stand van zaken van:
    - Van ’t Hoffstraat / Orgelhof / Baai
8. Diversen
    - Werkafspraken huurdershulp HBV/Alwel
    - Overeenkomst tussen HBV en zaakvoerder (informatief)
    - Reflectie met betrekking tot koffiemomenten
9. Rondvraag & sluiting

3. Rondvraag / wat verder ter tafel komt
Iedereen krijgt hier de gelegenheid onderwerpen aan te snijden, die niet eerder tijdens de vergadering zijn besproken.

4. Vervolgafspraak en sluiting
Na afloop is er nog tijd om even gezellig na te praten met een drankje!

Agenda

11 december
Regulier overleg Alwel/HBV

21 december
Bezorging Huurdersnieuws met Huurwijzer

3 januari
13.30-15.00 uur

Inloopspreekuur huurdershulp

10 januari
Toelichting op de begroting/het Jaarplan 2019 van Alwel aan de HBV

7 februari
13.30-15.00 uur

Inloopspreekuur huurdershulp

7 maart
13.30-15.00 uur

Inloopspreekuur huurdershulp

19 maart
Regulier overleg ALWEL – HBV

4 april
13.30-15.00 uur

Inloopspreekuur huurdershulp