Etten-Leur: maatwerk voor wie dit nodig heeft

Meer aandacht voor maatwerk. Die wens gaf de HuurdersBelangenVereniging Etten-Leur aan bij de invulling van het fusiebudget. En dus is dit geld ingezet voor een maatwerkadviseur.

In samenwerking met het incassoteam leidde dit al tot minder huisuitzettingen. En het aantal huurders met een betaalachterstand daalde.
Vanuit het fusiebudget is ook het maatwerkfonds Etten-Leurse Kracht (ELK) opgericht. Dit is een samenwerkingsinitiatief met de gemeente Etten-Leur en Surplus. ELK helpt professionals met casussen, waarbij een structurele oplossing voor betalingsproblemen niet 1-2-3 voor de hand ligt.

Nieuwsbrief ELK maart 2019

Agenda

15 oktober
Vergadering huurdersraad

28 oktober
Bijeenkomst R.v.C. van Alwel en de Huurdersraad

2 november
Landelijke ledendag woonbond in Amersfoort

5 november
Cursus werkplan en begroting door Bram Meijer van de Woonbond

7 november 13.30– 15.00 uur
Huurdersspreekuur

11 november
Najaarsvergadering

19 november
P.V.-vergadering Woonbond

5 december 13.30– 15.00 uur
Huurdersspreekuur