Etten-Leur: maatwerk voor wie dit nodig heeft

Meer aandacht voor maatwerk. Die wens gaf de HuurdersBelangenVereniging Etten-Leur aan bij de invulling van het fusiebudget. En dus is dit geld ingezet voor een maatwerkadviseur.

In samenwerking met het incassoteam leidde dit al tot minder huisuitzettingen. En het aantal huurders met een betaalachterstand daalde.
Vanuit het fusiebudget is ook het maatwerkfonds Etten-Leurse Kracht (ELK) opgericht. Dit is een samenwerkingsinitiatief met de gemeente Etten-Leur en Surplus. ELK helpt professionals met casussen, waarbij een structurele oplossing voor betalingsproblemen niet 1-2-3 voor de hand ligt.

Nieuwsbrief ELK maart 2019

Agenda

4 juni
Informeel bijpraten met Jos Aal van de Woonbond

4 juni
P.V.-vergadering Woonbond Huurdershuis

6 juni 13.30 - 15.00
Inloop spreekuur HBV

17 juni
Algemene Ledenvergadering HBV

18 juni
Huurdersraad vergadert

18 juni
Regulier overleg met Alwel

5 juli
Leden HBV ontvangen Huurdersnieuws

6 juli t/m 18 augustus
Zomerreces