Onderzoek

Beste huurders van Alwel,

Wij kregen een verzoek om aan u als huurders namens de Nieuwe Wind een vraag te stellen, gezien het belang van zo'n onderzoek zijn wij bereid hier aan mee te werken. U ook? er is een kleine vergoeding als u mee wilt werken.

Een van onze relaties; de Raad voor Rechtsbijstand behandelt jaarlijks een paar duizend zaken die huurproblemen aangaan.

Bij deze instantie zijn ze intern bezig met het optimaliseren van klantprocessen. Hierin werken ze samen met de huurcommissie, advocaten, rechters, de Woonbond en Aedes. Om klantprocessen te optimaliseren wil de Raad meningen en feedback ophalen bij klanten die procedures hebben doorlopen bij een van de hiervoor genoemde instanties.

Voor hen is het echter lastig om huurders te vinden die bereid zijn om te participeren. Wij zijn benaderd om ze hierin te helpen zoeken. Omdat dit het huurdersbelang dient zijn we bereid hieraan mee te werken.

Dus, we zijn op zoek naar 20 huurders die aan de volgende voorwaarden voldoen:
• de huurders moeten na communicatie met de verhuurder een vervolgstap hebben genomen naar bijvoorbeeld de huurcommissie, de rechter, een advocaat, een rechtsbijstandverzekering etc.
• het proces met deze partijen moet afgerond zijn.

De deelnemende huurders worden voor 18 juni 2019 eenmalig door de Raad gebeld en geïnterviewd.

Elke deelnemende huurder ontvangt een VVV-bon ter waarde van € 25,- als waardering voor deelname aan het telefonische interview.

Deelnemende huurders kunnen zich aanmelden via www.denieuwewind.nl/onderzoek

Na aanmelding neem ik contact met hen op om te checken of men voldoet aan de criteria die hiervoor genoemd zijn. Daarna volgt aanmelding voor het interview bij de Raad voor Rechtsbijstand.

De nieuwe wind

Agenda

15 oktober
Vergadering huurdersraad

28 oktober
Bijeenkomst R.v.C. van Alwel en de Huurdersraad

2 november
Landelijke ledendag woonbond in Amersfoort

5 november
Cursus werkplan en begroting door Bram Meijer van de Woonbond

7 november 13.30– 15.00 uur
Huurdersspreekuur

11 november
Najaarsvergadering

19 november
P.V.-vergadering Woonbond

5 december 13.30– 15.00 uur
Huurdersspreekuur