Najaarsvergadering 11 november 2019

Maandagavond 11 november 2019 houdt de HBV Etten-Leur haar jaarlijkse najaarsvergadering. Op de najaarsvergadering kijken we terug naar het afgelopen jaar en bespreken we het activiteitenplan en de begroting 2020.

De bijeenkomst begint om 19.30 uur. Vanaf 19.00 uur bent u welkom in ons Huurdershuis aan de Liesbosweg 40c ingang Emmalaan waar onze gastvrouw Netty van Iersel de koffie, thee en wat lekkers heeft klaarstaan.

 Agenda

  1. Welkom, opening en mededelingen
  2. Verslag voorjaarsvergadering 17-6-2019
  3. Activiteitenoverzicht en begroting 2020
  4. Ideeën voor de Huurdersdag 2020

 Pauze

  1. Behaalde resultaten uit het fusiebudget
  2. Toelichting op het projectplan ‘Omlaag die Meter’ door Onno Eigeman en Kees Konings.
  3. Filmpje: Hoe werkt het KlantenKontaktCentrum van Alwel
  4. Rondvraag en wat er ter tafel komt.

 Na de vergadering is er nog gelegenheid voor een drankje en een goed gesprek met elkaar.

Agenda

15 oktober
Vergadering huurdersraad

28 oktober
Bijeenkomst R.v.C. van Alwel en de Huurdersraad

2 november
Landelijke ledendag woonbond in Amersfoort

5 november
Cursus werkplan en begroting door Bram Meijer van de Woonbond

7 november 13.30– 15.00 uur
Huurdersspreekuur

11 november
Najaarsvergadering

19 november
P.V.-vergadering Woonbond

5 december 13.30– 15.00 uur
Huurdersspreekuur