Facebook

Uitnodiging Huurdersoverleg HBV Etten-Leur

Maandagavond 17 september houdt de HBV Etten-Leur het Huurdersoverleg ter voorbereiding van het regulier overleg met Alwel, dat dinsdag 18 september plaats vindt. Tijdens het Huurdersoverleg worden de afspraken gemaakt over de inbreng van de HBV tijdens het overleg met Alwel. 
De HBV biedt u allemaal de gelegenheid om mee te praten en dus invloed te hebben op wat er gaat gebeuren in Etten-Leur. Meldt u dus aan! Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
De bijeenkomst begint om 19.30 uur. Vanaf 19.00 uur bent u welkom in ons Huurderhuis aan de Liesbosweg 40C, waar gastvrouw Netty de koffie, thee en appelgebak heeft klaarstaan.

Het voorstel is om de volgende agenda aan te houden:

1. Welkom, opening en mededelingen
Na de opening wordt gelegenheid gegeven om mededelingen te doen

2. Bespreking van de onderwerpen voor het overleg met Alwel op 18 september
Tijdens dit onderdeel wordt de agenda voor het regulier overleg met Alwel volledig doorgenomen. U kunt aangeven wat u vindt dat de inbreng van de HBV moet zijn. Voor het overleg met Alwel wordt de volgende agenda aangehouden:

1. Opening & mededelingen
    Ruimte voor mededelingen vanuit HBV en Alwel
2. Presentatie door Alwel:
    Over de stand van zaken van:
   • Mutaties & streefhuren
   • Verkopen
   • Service-onderhoud & Kwaliteitscontrole
   • Etten-Leurse Kracht & Maatwerk
   • Duurzaamheid
   • Nieuwbouw
   • Besteding diverse budgetten
3. Huurprijsaanpassing 2019
    We bespreken de verwachtingen ten aanzien van dit proces
4. Prestatieafspraken 2019
    Start van het proces op 27 september
5. Ledenwerving HBV
    Het aantal leden staat nu op ongeveer 550
6. Nog te ontvangen adviesaanvragen in 2018
    Vanuit Alwel volgt een adviesaanvraag m.b.t. de begroting 2019
7. Samenwerking bij lopende projecten
    Stand van zaken van:
    - Van ’t Hoffstraat / Orgelhof / Baai
8. Diversen
    - Werkafspraken huurdershulp HBV/Alwel
    - Overeenkomst tussen HBV en zaakvoerder (informatief)
    - Reflectie met betrekking tot koffiemomenten
9. Rondvraag & sluiting

3. Rondvraag / wat verder ter tafel komt
Iedereen krijgt hier de gelegenheid onderwerpen aan te snijden, die niet eerder tijdens de vergadering zijn besproken.

4. Vervolgafspraak en sluiting
Na afloop is er nog tijd om even gezellig na te praten met een drankje!

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Voorzitter legt functie neer

Namens de huurdersraad deel ik u hierbij mede dat onze voorzitter Jan van Baal heeft besloten zijn functie neer te leggen en zijn lidmaatschap van de huurdersraad te beëindigen. Wij respecteren zijn besluit en zijn dankbaar voor zijn grote inzet in de afgelopen jaren. De huurdersraad zal in overleg met Jan op een later moment afscheid van hem nemen.

Tijdens de algemene ledenvergadering van 23 april jongstleden heeft Jan zijn besluit meegedeeld. Jan zal u mogelijk nog persoonlijk benaderen om zijn besluit toe te lichten en afscheid te nemen. Hij zal nog wel deelnemen aan enkele al geplande bijeenkomsten.

Het voorzitterschap zal worden overgenomen door Jan Kraan. Wij verzoeken u in het vervolg de correspondentie met de voorzitter te laten verlopen via het mailadres van het secretariaat:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Johan van der Smissen
Zaakvoerder

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Uitnodiging voorjaarsvergadering 23 april

Maandagavond 23 april 2018 houdt de HBV Etten-Leur haar jaarlijkse voorjaarsvergadering. U heeft dit al kunnen lezen in het laatste Huurdersnieuws. Op de voorjaarsvergadering kijken we terug naar het afgelopen jaar en bespreken we hoe het huidige jaar verloopt.


De bijeenkomst begint om 19.30. Vanaf 19.00 uur bent u welkom in ons Huurdershuis aan de Liesbosweg 40c waar onze gastvrouw Netty van Iersel de koffie, thee en appelgebak heeft klaarstaan.


Het voorstel is om de volgende agenda aan te houden:
1. Welkom, opening en mededelingen
2. Verslag najaarsvergadering 2017
3. Jaarverslag 2017 en financieel verslag 2017
4. Verslag kascontrole commissie/ (her)benoeming kascontrole
5. Benoeming leden huurdersraad
6. Pauze
7. Huurverhoging 2018 advies en reactie
8. Woonlastenaanpak
9. Rondvraag en wat er ter tafel komt.
10. Vervolgafspraak en sluiting

Na de vergadering is er nog gelegenheid voor een drankje en een goed gesprek met elkaar.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Reactie Alwel op actie huurverlaging van de Woonbond

Eerder deze week publiceerden verschillende media artikelen waarin de Woonbond zegt dat corporaties winst maken op sociale huurwoningen. We geven graag een toelichting op deze onterechte uitspraken van de Woonbond.
Wij zijn een maatschappelijke organisatie zonder winstdoelstelling. Alles wat we verdienen besteden we tot in lengte van jaren aan het onderhoud en de bouw van goede en betaalbare woningen in een prettige buurt. We leggen graag uit hoe we ons geld inzetten.

Betaalbaar wonen
Wij maken ons zorgen over huurders voor wie de woonlasten te hoog zijn. AlleeWonen en Woonstichting Etten-Leur (WEL) zijn er juist voor mensen voor wie het moeilijk is om financieel zelfstandig in woonruimte te voorzien. Betaalbare woningen zijn daarin belangrijk.

Met onze drie huurderorganisaties hebben we daarom afgesproken dat onze huurprijzen maximaal evenveel stijgen als de inflatie en niet meer dan dat. Dat komt neer op een maximale stijging van 1,4% in 2018. Ook de afgelopen jaren hebben we een minimale huurverhoging doorgevoerd.

Wij hebben met gemeentes en huurdersorganisaties afspraken gemaakt over de huurprijzen van onze woningen. We houden de huurprijzen bewust laag. We zorgen ervoor dat huurders een woning bij ons huren die past bij hun inkomen. Dat heet passend toewijzen. Zo voorkomen we dat onze huurders in financiële problemen komen.

We zijn in drie gemeentes actief (Breda, Etten-Leur en Roosendaal). Samen met de gemeentes en huurderorganisaties maken we afspraken over het aantal woningen dat nodig is voor de lage inkomensgroepen. Voor die woningen houden we bewust de prijs onder de huurtoeslagprijs.

Investeren
De komende jaren doen we grote investeringen in het duurzaam maken van onze woningen. Er zijn landelijke afspraken waar we aan moeten voldoen. Dat kost veel geld en het is een taak waar we tientallen jaren mee bezig zijn. Dat is niet erg. We vinden duurzaamheid heel belangrijk. Want wanneer we investeren in duurzaamheid, investeren we ook meteen in betaalbaar wonen. Deze investeringen aan de woning doen de huurprijs misschien iets stijgen, maar tegelijkertijd daalt de energierekening. Alleen al in 2018 besteden we ruim € 31 miljoen aan onderhoud van onze woningen. En de komende jaren besteden we € 5,5 miljoen aan verduurzaming van de woningen met het geld dat vrijkomt uit de fusie tussen AlleeWonen en WEL.

Verplichtingen
Als corporatie moeten wij belasting betalen in de vorm van bijvoorbeeld de verhuurdersheffing, onroerendezaakbelasting en vennootschapsbelasting. Dat kost ons van elke woning 2 maanden huur. We verwachten dat dit bedrag nog hoger wordt. Dit zijn zaken die we moeten betalen en waar geen extra inkomsten tegenover staan. Dat geld kunnen we niet besteden aan nieuwbouw, energiezuiniger maken van woningen of huurmatiging.

Een huurverlaging van 10%, zoals de Woonbond claimt, vinden wij niet realistisch. We kunnen niet alles tegelijk: meer bouwen, meer woningen energiezuinig maken en de huren matigen. We moeten keuzes maken en die maken we samen met onze huurdersorganisaties en gemeentes.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Bijeenkomst woonlasten en armoede

Woensdag 21 februari was er een druk bezochte bijeenkomst over woonlasten en armoede bij de HBV Etten-Leur. Deze werd georganiseerd in samenwerking met de Woonstichting Etten- Leur en de werkgroep armoede. Vele organisaties uit Etten-Leur waren aanwezig zoals de Gemeente, Surplus, Avoord, de Voedselbank mensen uit de wijken, de seniorenadviseurs van de KBO's, de wijkmanagers maar ook de wijkagenten en nog vele andere!

28337489 2031645190453841 8632749616944451490 o28161472 2031646903787003 2764187006492379584 o28164415 2031646930453667 5963529738352638336 o28235011 2031646907120336 8208758405998768547 o

 

 

 

 

 

We hebben veel geleerd van de spreker de heer Peter Baetsen van de Bosche Bond. Gelijk is er op deze middag ook al een aantal mensen bereid gevonden om zich te organiseren. Nu met zijn allen de schouders eronder en iets moois maar vooral werkbaars oprichten waarmee we echt iets voor de inwoners van Etten-Leur die het niet makkelijk hebben kunnen betekenen.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Agenda

1 oktober
Bijeenkomst HBV, HAR en CHAB inzake Maatwerk

19 november
Najaarsvergadering HBV Etten-Leur

20 November
Huurdersraad

20 November
Provinciale vergadering West-Brabant

5 december
Voorzittersoverleg HBV, HAB en CHAR