Raadpleging over voorgenomen fusie WEL en AlleeWonen

Wat vindt u van onze fusieplannen van Woonstichting Etten-Leur?
Huurders hebben in de Woningwet 2015 instemminsgrecht gekregen bij fusieplannen van hun corporatie, daarmee kunnen zij bepalen of de fusie mag doorgaan. WEL heeft plannen om te fuseren met woningcorporatie AlleeWonen. De corporaties denken daarmee hun bijdrage in volkshuisvesting nog meer versterken. Nu én in de toekomst. Voor zover die plannen betrekking hebben op Etten-Leur hebben WEL, de gemeente Etten-Leur en de HBV afspraken gemaakt. Die afspraken zijn vastgelegd in de "Kader prestatieafspraken 2018-2022". Een samenvatting van de de afspraken kunt u lezen in de speciale fusie-editie van het Huurdersnieuws. Op 30 juni, 1 en 2 juli is deze bij alle huurders bezorgd. Als u nog veel meer informatie over de fusie wilt krijgen, dan zijn er veel documenten beschikbaar in het fusiedossier op deze site.

De HBV Etten-Leur heeft een verzoek ontvangen om met het voornemen in te stemmen. Alvorens een standpunt in te nemen heeft de HBV de verplichting om haar achterban te raadplegen. Dat doen we graag.
Van u willen we weten wat u vindt van de meerwaarde van de fusie. Is die er? En zo ja, is het voldoende om afscheid te nemen van een zelfstandige woonstichting in Etten-Leur?

U kunt uw mening geven via de volgende link http://www.woonbondonderzoek.nl/raadplegingetten-leur. U komt dan bij een vragenlijst met acht meerkeuzevragen. Als u die beantwoord weten wij hoe u de over de te leveren prestatie van de fusiecorporatie denkt. De raadpleging is van 30 juni t/m 9 juli. Onder deze deelnemers verloten we 10 VVV cadeaubonnen van € 50,-.

Als u liever meer toelichting over de fusieplannen wilt en/of de raadpleging op papier wilt invullen, dan kunt u naar 1 van de 6 raadplegingsbijeenkomsten komen.
De bijeenkomsten zijn tijdens twee dagen, op verschillende plaatsen in Etten-Leur. Zowel de Huurdersbelangenvereniging (HBV), als WEL is aanwezig om al uw vragen over de fusie te beantwoorden. Kom langs en laat uw stem horen!

Donderdag 6 juli:
10u-12u: Het Turfschip, Schipperstraat 2 (Schoenmakershoek)
13u-15u: Het Huurdershuis, Liesbosweg 40c (Hooghuis)
16u-18u: Pluspunt Surplus, Valpoort 112 (Banakkers)
Zaterdag 8 juli:
10u-12u: Schoenmakerspark, hoek Leurse Dijk/Muldersweg (Schoenmakershoek)
13u-15u: Park, Kraanvogel bij Wijkgebouw De Vleer (Hooghuis)
16u-18u: Park de Grote Toer, Klaroenring (Grauwe Polder)
Voor iedereen die de vragenlijst invult, ligt een overheerlijke reep chocola van Tony Chocolonely klaar! Hapjes en drankjes zijn er voldoende. Aanmelden is niet nodig.

 

Huurdersoverleg over fusie op 10 juli in het Huurdershuis

Maandagavond 10 juli 2017 houdt de HBV Etten-Leur haar jaarlijkse voorjaarsvergadering. De uitnodiging staat ook in het Huurdersnieuws, dat begin eind juni/begin juli bij alle leden is bezorgd. Het Huurdersoverleg staat helemaal in het teken van de voorgenomen fusie tussen WEL en AlleeWonen en de huurdersparticipatie in de toekomst. Alle huurders zijn welkom.

De bijeenkomst begint om 19.30 uur. Vanaf 19.00 uur bent u welkom in ons Huurdershuis aan de Liesbosweg 40C, waar gastvrouw Netty de koffie of thee met gebak heeft klaarstaan.

 

Agenda

3 mei
Maandelijks koffie-moment van de huurdersraad met de manager van de vestiging Etten-Leur van Alwel informeel praten we over diverse onderwerpen

3 mei
Voorzittersoverleg van de drie Huurdersorganisaties

23 mei
De woningmarkt weer op de rit! Landelijk symposium van de Woonbond in Utrecht

29 mei
Toelichting door Alwel aan de Huurdersraad over het duurzaamheidproject zonnepanelen

4 juni
Informeel bijpraten met Jos Aal van de Woonbond

4 juni
P.V.-vergadering Woonbond Huurdershuis

6 juni 13.30 - 15.00
Inloop spreekuur HBV

17 juni
Algemene Ledenvergadering HBV

18 juni
Huurdersraad vergadert

18 juni
Regulier overleg met Alwel

5 juli
Leden HBV ontvangen Huurdersnieuws

6 juli t/m 18 augustus
Zomerreces