Vereniging Nederlandse Woonbond

De Nederlandse Woonbond is de landelijke belangenvereniging van huurders en woningzoekenden. De Woonbond staat voor betaalbare huren, goede woningen in leefbare, veilige wijken en sterke huurdersorganisaties. De Woonbond helpt huurders met problemen.
www.woonbond.nl

 

Woonstichting Etten-Leur | WEL

Etten-Leur groeit. Daarom kijkt WEL vooruit en houdt in de gaten bij welke groepen de woningvraag het grootst is. Voor 2010 betekende dit een groei naar 4.866 woningen en 288 andere ruimten, zoals garages en winkels. Daarmee blijft WEL de grootste verhuurder van Etten-Leur, met een gevarieerd woningaanbod voor jong en oud.
www.woonwel.nl

 

Rechtsbijstandverzekering Informatie Centrum

Het R.I.C. is een onafhankelijk informatieplatform over rechtsbijstand in Nederland. Men bied onder andere informatie over huurrecht. Daarnaast bied men voorbeeldbrieven van de meest voorkomende rechtsbijstand gerelateerde kwesties, zoals het bezwaar tegen huurverhoging en de opzegging van het huurcontract.
http://www.rechtsbijstandverzekering.com/algemene-informatie/huurrecht/

 

Surplus Welzijn

Ruimte om elkaar te ontmoeten, ondersteuning waar dat nodig is en leuke initiatieven bij jou in de buurt. Samen met de inwoners van Etten-Leur zorgt Surplus Welzijn voor een sterke samenleving met zorg voor elkaar.
http://www.surpluswelzijn.nl/smartinstant3.net?id=10009301

 

Wonen met gemak

Comfortabel en veilig wonen is een wens van alle leeftijden. Wonen met Gemak voorziet hierbij in informatie, advies en praktische ondersteuning. Senioren worden bijgestaan in het gemakkelijk ouder worden in eigen huis. Daarnaast kan iedereen kan bij hen terecht voor persoonlijk advies en praktische hulp op het gebied van geschikt wonen.
https://wonenmetgemak.nl/etten-leur

 

Duursaam Etten-Leur

DuurSaam Etten-Leur is een onafhankelijk netwerk van betrokken inwoners uit Etten-Leur. Deze zijn verenigd en hebben als doel om de gebouwde omgeving in Etten-Leur maximaal te verduurzamen. Dit kan door actief kennis te verzamelen en te verspreiden en door initiatieven te nemen en te ondersteunen op het gebied van duurzaam energie opwekken en energie besparen.
http://www.duursaam-etten-leur.nl/

Agenda

11 december
Regulier overleg Alwel/HBV

21 december
Bezorging Huurdersnieuws met Huurwijzer

3 januari
13.30-15.00 uur

Inloopspreekuur huurdershulp

10 januari
Toelichting op de begroting/het Jaarplan 2019 van Alwel aan de HBV

7 februari
13.30-15.00 uur

Inloopspreekuur huurdershulp

7 maart
13.30-15.00 uur

Inloopspreekuur huurdershulp

19 maart
Regulier overleg ALWEL – HBV

4 april
13.30-15.00 uur

Inloopspreekuur huurdershulp