Vereniging Nederlandse Woonbond

De Nederlandse Woonbond is de landelijke belangenvereniging van huurders en woningzoekenden. De Woonbond staat voor betaalbare huren, goede woningen in leefbare, veilige wijken en sterke huurdersorganisaties. De Woonbond helpt huurders met problemen.
www.woonbond.nl

 

Woonstichting Etten-Leur | ALWEL

Wij zijn een woningcorporatie met zo’n 25.000 huizen, parkeerplaatsen en andere panden in de gemeenten Breda, Etten-Leur en Roosendaal. Fijn wonen, dat vinden we belangrijk. Daarom zetten we ons in voor voldoende, goede, betaalbare en duurzame huizen. En samen zorgen we ervoor dat het ook prettig is om in de buurten en wijken te wonen.
www.alwel.nl

 

Centrale Huurdersvereniging ALWEL Breda - CHAB

De CHAB Breda is de overkoepelende huurdersbelangenvereniging voor alle huurders van woningen van woonstichting Alwel te Breda. Zij vertegenwoordigen de ca. 9000 huurders.
www.chab-breda.nl

 

Huurdersadviesraad Roosendaal

De Huurdersadviesraad (HAR), woonstichting Alwel en de gemeente Roosendaal bepalen samen het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid. De HAR behartigt de belangen van alle huurders in de gemeente die via Alwel hun huis of garage huren.
huurdersadviesraadroosendaal.nl

 

Centrum voor Wonen Etten-Leur

Denkt u wel eens na over uw toekomstige woonwensen? Dan is nu het moment om dat samen met ons te doen. De specialisten van Rabobank, Avoord en KoningsWonen gaan graag met u in gesprek en geven u advies. Denk daarbij aan een verhuizing naar een meer geschikte woning, zorg in de eigen woonomgeving, het levensloopbestendig maken van de (eigen) woningen en welke aanpassingen er eventueel nodig zijn om zo lang mogelijk veilig in uw eigen woning te kunnen blijven wonen.
centrumvoorwonenettenleur.nl

 

Avoord

Avoord is thuis in moderne ouderenzorg en levert een breed palet aan zorg, waar u dat wenst; in de wijk en op hun locaties in Etten-Leur, Rijsbergen en Zundert.
www.avoord.nl

 

Rechtsbijstandverzekering Informatie Centrum

Het R.I.C. is een onafhankelijk informatieplatform over rechtsbijstand in Nederland. Men bied onder andere informatie over huurrecht. Daarnaast bied men voorbeeldbrieven van de meest voorkomende rechtsbijstand gerelateerde kwesties, zoals het bezwaar tegen huurverhoging en de opzegging van het huurcontract.
http://www.rechtsbijstandverzekering.com/algemene-informatie/huurrecht/

 

Surplus Welzijn

Ruimte om elkaar te ontmoeten, ondersteuning waar dat nodig is en leuke initiatieven bij jou in de buurt. Samen met de inwoners van Etten-Leur zorgt Surplus Welzijn voor een sterke samenleving met zorg voor elkaar.
http://www.surpluswelzijn.nl/smartinstant3.net?id=10009301

 

Wonen met gemak

Comfortabel en veilig wonen is een wens van alle leeftijden. Wonen met Gemak voorziet hierbij in informatie, advies en praktische ondersteuning. Senioren worden bijgestaan in het gemakkelijk ouder worden in eigen huis. Daarnaast kan iedereen kan bij hen terecht voor persoonlijk advies en praktische hulp op het gebied van geschikt wonen.
https://wonenmetgemak.nl/etten-leur

 

Duursaam Etten-Leur

DuurSaam Etten-Leur is een onafhankelijk netwerk van betrokken inwoners uit Etten-Leur. Deze zijn verenigd en hebben als doel om de gebouwde omgeving in Etten-Leur maximaal te verduurzamen. Dit kan door actief kennis te verzamelen en te verspreiden en door initiatieven te nemen en te ondersteunen op het gebied van duurzaam energie opwekken en energie besparen.
http://www.duursaam-etten-leur.nl/

Agenda

15 oktober
Vergadering huurdersraad

28 oktober
Bijeenkomst R.v.C. van Alwel en de Huurdersraad

2 november
Landelijke ledendag woonbond in Amersfoort

5 november
Cursus werkplan en begroting door Bram Meijer van de Woonbond

7 november 13.30– 15.00 uur
Huurdersspreekuur

11 november
Najaarsvergadering

19 november
P.V.-vergadering Woonbond

5 december 13.30– 15.00 uur
Huurdersspreekuur