Sinds 1996 komt de HuurderBelangenVereniging Etten-Leur (HBV) op voor de belangen van de huurders van de Woonstichting Etten-Leur (WEL). Sinds kort behartigt ze ook de belangen van eigenaren van woningen, waarin WEL op enigerlei wijze een belang en/of kooprecht heeft.

Belangenbehartiging

De HBV heeft regelmatig overleg met WEL. Doel is invloed op het beleid van WEL uit te oefenen. Belangrijke onderwerpen zijn:

 • Huurprijsbeleid
  Op welke momenten en hoeveel mogen de huren stijgen?
 • Toewijzingsbeleid
  Wie komt in aanmerking voor welke woning.
 • Mutatiebeleid
  Procedure en wijze waarop woningen worden opgeleverd en moeten worden achtergelaten.
 • Onderhoudsbeleid
  Welk onderhoud moet WEL doen en welk onderhoud is voor de huurder?
 • Zelf aangebrachte veranderingen
  Onder welke voorwaarden mag de huurder zijn woning naar eigen smaak aanpassen.
 • Energiezuinige woningen
  Energiekosten stijgen sneller dan de huren, daarom is een huis met weinig energielasten belangrijk.
 • Servicekosten
  Afspraken over procedure voor de extra kosten voor huurders in appartementen.

Om goed beslagen ten ijs te komen is de HBV lid van de Nederlandse Woonbond. Daarmee wordt kennis en ondersteuning verkregen voor de gesprekken met WEL. Maar de HBV kan via de Woonbond ook landelijk opkomen voor de huurders uit Etten-Leur.

 

Agenda

11 december
Regulier overleg Alwel/HBV

21 december
Bezorging Huurdersnieuws met Huurwijzer

3 januari
13.30-15.00 uur

Inloopspreekuur huurdershulp

10 januari
Toelichting op de begroting/het Jaarplan 2019 van Alwel aan de HBV

7 februari
13.30-15.00 uur

Inloopspreekuur huurdershulp

7 maart
13.30-15.00 uur

Inloopspreekuur huurdershulp

19 maart
Regulier overleg ALWEL – HBV

4 april
13.30-15.00 uur

Inloopspreekuur huurdershulp