Facebook

Sinds 1996 komt de HuurderBelangenVereniging Etten-Leur (HBV) op voor de belangen van de huurders van de Woonstichting Etten-Leur (WEL). Sinds kort behartigt ze ook de belangen van eigenaren van woningen, waarin WEL op enigerlei wijze een belang en/of kooprecht heeft.

Belangenbehartiging

De HBV heeft regelmatig overleg met WEL. Doel is invloed op het beleid van WEL uit te oefenen. Belangrijke onderwerpen zijn:

 • Huurprijsbeleid
  Op welke momenten en hoeveel mogen de huren stijgen?
 • Toewijzingsbeleid
  Wie komt in aanmerking voor welke woning.
 • Mutatiebeleid
  Procedure en wijze waarop woningen worden opgeleverd en moeten worden achtergelaten.
 • Onderhoudsbeleid
  Welk onderhoud moet WEL doen en welk onderhoud is voor de huurder?
 • Zelf aangebrachte veranderingen
  Onder welke voorwaarden mag de huurder zijn woning naar eigen smaak aanpassen.
 • Energiezuinige woningen
  Energiekosten stijgen sneller dan de huren, daarom is een huis met weinig energielasten belangrijk.
 • Servicekosten
  Afspraken over procedure voor de extra kosten voor huurders in appartementen.

Om goed beslagen ten ijs te komen is de HBV lid van de Nederlandse Woonbond. Daarmee wordt kennis en ondersteuning verkregen voor de gesprekken met WEL. Maar de HBV kan via de Woonbond ook landelijk opkomen voor de huurders uit Etten-Leur.

 

Agenda

15 februari
Regionale dagcursus servicekosten en warmtewet bij de Woonbond in Eindhoven

20 februari
Bijeenkomst Huurdersraad

21 februari
Bijeenkomst Armoede en Woonlasten voor genodigden

13 maart
Provinciale Vergadering West-Brabant van de Woonbond

20 maart
Regulier overleg Alwel/ HBV

28 maart
Voorzittersoverleg ALWEL, CHAB, HAR en HBV

13 april
Bezorging Huurdersnieuws bij de leden van de HBV Etten-Leur

23 april om 19:30uur
Voorjaarsvergadering in het Huurdershuis