Facebook

Adviezen aan WEL

Sociaal statuut van 't Hoffstraat
reactie op advies HBV mbt Sociaal statuut van t Hoffstraat

Herbenoeming lid RvC
Reactie Adviesaanvraag voorgenomen herbenoeming lid RvC 14-03-2018

Huurverhoging 2017
WEL adviesaanvraag HBV huurverhoging 2017.pdf
HBV E-L advies aan WEL inz huurverhoging 2017 11-04-2017.pdf

Scheiding DAEB/niet-DAEB
HBV E-L advies cq zienswije inzake scheidingvoorstel DEAB - niet-DAEB van WEL concept 16-11-2016

Prestatieafspraken 2017
Concept afspraken versie 17 november 2016 met opmerkingen HBV
E-mail verkeer tussen HBV en WEL over hoofdstuk 4 prestatieafspraken
Tekstvoorstel HBV voor hoofdstuk 4 Prestatieafspraken 2017 met reactie WEL


Huurcomfort
HBV E-L advies cq instemming aan WEL inz aanpassingen Huurcomfort, concept 11-11-2016


Klik voor Wonen 
WEL Adviesaanvraag aansluiting Klik voor Wonen juli 2012 
HBV E-L advies aan WEL inz. deelname aan Klik voor Wonen, 20-09-2012
Presentatie Huurdersplatform Klik voor Wonen 2016-10-03
Besluitstuk oprichten stichting Klik voor Wonen
HBV E-L instemming inz rechtsvorm Klik voor Wonen, 11-11-2016


Huurverhoging 2015
WEL, adviesaanvraag HBV huurverhoging 2015
HBV E-L advies aan WEL inz huurverhoging 2015, 26-03-2015
Antwoord op advies van HBV mbt huurverhoging 2015


Prestatieafspraak WEL-gemeente 2014
WEL, Adviesaanvraag prestatieafspraken 2014 HBV 10-04-2014
Hoofddocument prestatieafspraken WEL en Gemeente 10-04-2014
HBV E-L advies aan WEL en gemeente inz. prestatieafspraken 2014, 21 mei 2014
Hoofddocument prestatieafspraken WEL en Gemeente 2014 definitief 20-05-2014

Huurverhoging 2014
WEL, adviesaanvraag huurverhoging 2014
HBV E-L advies aan WEL inz huurverhoging 2014, 14-04-2014
WEL, antwoordbrief op advies hvh 2014 def 180414

Aedes-Kabinet
HBV E-L advies aan WEL inz advies over 'Afspraken Aedes-Kabinet', 20-09-2013
Reactie op advies Woonakkoord sep 13

Levering water en energie
WEL Adviesaanvraag energiecontracten
HBV E-L advies aan WEL inz. overeenkomst levering water en energie, 19-09-2013
Reactie op advies HBV energiecontracten sep 13

Huurverhoging 2013
WEL, Nota HPB 2013 voor dt van 28 februari
WEL, adviesaanvraag huurverhoging 2013
HBV E-L voorlopig advies aan WEL inz huurverhoging 2013, 22-03-2013
Reactie op voorlopig advies HBV 050413
HBV E-L advies aan WEL inz huurverhoging 2013, concept 08-04-2013
Antwoordbrief op advies hvh 2013

Samenwerkingsovereenkomst WenS
HBV E-L advies aan WEL inz. gewijzigde samenwerkingsovereenkomst WenS, 25-10-2012, met relevante documenten

Prestatieafspraak
WEL Adviesaanvraag Prestatieafspraken 2012 01-05-2012
HBV E-L advies aan WEL inz. Prestatieafspraken 2012, 18-06-2012
Reactie op advies prestatieafspraken 7-8-2012

Huurverhoging 2012
WEL Adviesaanvraag huurverhoging 2012
HBV E-L advies aan WEL inz. huurverhoging 2012, 20-04-2012
Reactie op advies huurverhoging 2012

Agenda

15 mei
Voorzittersoverleg huurdersorganisaties HBV, HAR en CHAB

16 mei
themabijeenkomst Routekaart CO2-neutraal door Woonbond

22 mei
Overleg Huurdersraad

5 juni
Provinciale Vergadering West-Brabant

14 juni
Voorzittersoverleg huurdersorganisaties HBV, HAR en CHAB

18 juni
HBV krijgt toelichting streefhuren door Alwel

19 juni
Overleg Huurdersraad en Regulier overleg met Alwel

13 juli
Bezorging Huurdersnieuws met Huurwijzer