Adviezen aan WEL

Sociaal statuut van 't Hoffstraat
reactie op advies HBV mbt Sociaal statuut van t Hoffstraat

Herbenoeming lid RvC
Reactie Adviesaanvraag voorgenomen herbenoeming lid RvC 14-03-2018

Huurverhoging 2017
WEL adviesaanvraag HBV huurverhoging 2017.pdf
HBV E-L advies aan WEL inz huurverhoging 2017 11-04-2017.pdf

Scheiding DAEB/niet-DAEB
HBV E-L advies cq zienswije inzake scheidingvoorstel DEAB - niet-DAEB van WEL concept 16-11-2016

Prestatieafspraken 2017
Concept afspraken versie 17 november 2016 met opmerkingen HBV
E-mail verkeer tussen HBV en WEL over hoofdstuk 4 prestatieafspraken
Tekstvoorstel HBV voor hoofdstuk 4 Prestatieafspraken 2017 met reactie WEL


Huurcomfort
HBV E-L advies cq instemming aan WEL inz aanpassingen Huurcomfort, concept 11-11-2016


Klik voor Wonen 
WEL Adviesaanvraag aansluiting Klik voor Wonen juli 2012 
HBV E-L advies aan WEL inz. deelname aan Klik voor Wonen, 20-09-2012
Presentatie Huurdersplatform Klik voor Wonen 2016-10-03
Besluitstuk oprichten stichting Klik voor Wonen
HBV E-L instemming inz rechtsvorm Klik voor Wonen, 11-11-2016


Huurverhoging 2015
WEL, adviesaanvraag HBV huurverhoging 2015
HBV E-L advies aan WEL inz huurverhoging 2015, 26-03-2015
Antwoord op advies van HBV mbt huurverhoging 2015


Prestatieafspraak WEL-gemeente 2014
WEL, Adviesaanvraag prestatieafspraken 2014 HBV 10-04-2014
Hoofddocument prestatieafspraken WEL en Gemeente 10-04-2014
HBV E-L advies aan WEL en gemeente inz. prestatieafspraken 2014, 21 mei 2014
Hoofddocument prestatieafspraken WEL en Gemeente 2014 definitief 20-05-2014

Huurverhoging 2014
WEL, adviesaanvraag huurverhoging 2014
HBV E-L advies aan WEL inz huurverhoging 2014, 14-04-2014
WEL, antwoordbrief op advies hvh 2014 def 180414

Aedes-Kabinet
HBV E-L advies aan WEL inz advies over 'Afspraken Aedes-Kabinet', 20-09-2013
Reactie op advies Woonakkoord sep 13

Levering water en energie
WEL Adviesaanvraag energiecontracten
HBV E-L advies aan WEL inz. overeenkomst levering water en energie, 19-09-2013
Reactie op advies HBV energiecontracten sep 13

Huurverhoging 2013
WEL, Nota HPB 2013 voor dt van 28 februari
WEL, adviesaanvraag huurverhoging 2013
HBV E-L voorlopig advies aan WEL inz huurverhoging 2013, 22-03-2013
Reactie op voorlopig advies HBV 050413
HBV E-L advies aan WEL inz huurverhoging 2013, concept 08-04-2013
Antwoordbrief op advies hvh 2013

Samenwerkingsovereenkomst WenS
HBV E-L advies aan WEL inz. gewijzigde samenwerkingsovereenkomst WenS, 25-10-2012, met relevante documenten

Prestatieafspraak
WEL Adviesaanvraag Prestatieafspraken 2012 01-05-2012
HBV E-L advies aan WEL inz. Prestatieafspraken 2012, 18-06-2012
Reactie op advies prestatieafspraken 7-8-2012

Huurverhoging 2012
WEL Adviesaanvraag huurverhoging 2012
HBV E-L advies aan WEL inz. huurverhoging 2012, 20-04-2012
Reactie op advies huurverhoging 2012

Agenda

11 december
Regulier overleg Alwel/HBV

21 december
Bezorging Huurdersnieuws met Huurwijzer

3 januari
13.30-15.00 uur

Inloopspreekuur huurdershulp

10 januari
Toelichting op de begroting/het Jaarplan 2019 van Alwel aan de HBV

7 februari
13.30-15.00 uur

Inloopspreekuur huurdershulp

7 maart
13.30-15.00 uur

Inloopspreekuur huurdershulp

19 maart
Regulier overleg ALWEL – HBV

4 april
13.30-15.00 uur

Inloopspreekuur huurdershulp