Huurdersraad

Hoe werkt een huurdersraad?


Vele besturen van huurdersorganisaties zijn erg veel tijd kwijt aan organisatorische taken. Terwijl zij veel liever zich bezighouden met de inhoudelijke onderwerpen. Mogelijk is de organisatorische kant ook een reden waarom zo weinig mensen actief worden in een huurdersorganisatie. Reden om te zoeken naar nieuwe, aangepaste vormen van huurdersparticipatie.

Een van die vormen is het scheiden van het “beheren van de organisatie” en het “inhoudelijke (advies)werk”. Met het laatste wordt bedoeld het informeren, raadplegen, adviseren en ondersteunen van bewonerscommissies en huurders en het geven van goede adviezen aan de corporatie en eventueel andere instanties. Voordeel van deze opzet is dat vrijwilligers zich vrijwel alleen bezig hoeven te houden met het inhoudelijke werk.
Alle organisatorische zaken die dit mogelijk moeten maken, worden geregeld door een “beheerder”. Die “beheerder” is een deskundig (professioneel) persoon, die zorgt voor de organisatie van de bijeenkomsten (agenda opstellen, ruimte regelen, uitnodigingen maken en versturen), voor het opstellen van een activiteitenplan en begroting, voor het beheer en de verantwoording van de financiën en voor het informeren en raadplegen van de achterban. Ook onderhoudt de “beheerder” de contacten met de corporatie en andere overlegpartners om tot een goede afstemming te komen.

Het “inhoudelijke (advies)werk” kan vorm gegeven worden door een “Huurdersraad”. Deze Huurdersraad wordt samengesteld uit huurders, die willen opkomen voor de belangen van alle huurders. De Huurdersraad houdt zich alleen bezig met inhoudelijke onderwerpen, zoals het huurbeleid en de onderhoudsbegroting van de corporatie, en brengt adviezen uit. De Huurdersraad verzorgt het inhoudelijke overleg met de corporatie en eventueel andere instanties (zoals de gemeente). De Huurdersraad legt verantwoording af aan de huurders in een algemene huurdersvergadering, die een of twee keer per jaar gehouden wordt.

Agenda

15 oktober
Vergadering huurdersraad

28 oktober
Bijeenkomst R.v.C. van Alwel en de Huurdersraad

2 november
Landelijke ledendag woonbond in Amersfoort

5 november
Cursus werkplan en begroting door Bram Meijer van de Woonbond

7 november 13.30– 15.00 uur
Huurdersspreekuur

11 november
Najaarsvergadering

19 november
P.V.-vergadering Woonbond

5 december 13.30– 15.00 uur
Huurdersspreekuur