Lid worden?

De HBV is een vereniging, dus vormen de leden haar ruggengraat. Het is al vaker gezegd, net zoals “leden hebben een streepje voor”. Dat maakt het niet minder waar. De voordelen van het lidmaatschap nog even op een rij gezet:

  • Huurdershulp, ondersteuning bij problemen met WEL, zo nodig inclusief een juridisch advies
  • Het gebruik van de verenigingsfaciliteiten
  • Medezeggenschap over verenigingszaken
  • Recht op deelname aan het Huurdersoverleg, ondermeer met de voorbereiding van het overleg met WEL
  • Ontvangst van het “huurverhogingsnummer” van de Huurwijzer en vanaf 2013 nog drie extra nummers van de Huurwijzer in de bus*
  • Vier maal per jaar de ledeneditie van het Huurdersnieuws in de bus
  • Bij belangrijke actualiteiten een digitaal Huurdersnieuws
  • De mogelijkheid om aan door de HBV georganiseerde cursussen deel te nemen.

Contributie

U ziet dat de HBV haar leden steeds meer biedt. Om het allemaal mogelijk te maken, vormt de contributie de basisfinanciering. Daar is in de ledenvergaderingen in november 2011 en mei 2012 over gesproken. De vergadering heeft voor de periode van 2013 t/m 2020 het contributiebeleid vastgesteld. In 2013 is de contributie € 8,--, waarna de contributie in jaarlijkse stapjes van € 1,-- doorgroeit tot in 2017 € 12,-- is bereikt. Tot 2020 blijft het dan € 12,-- per jaar. Nieuw is de reductieregeling voor leden met een laag inkomen.

Een volledig overzicht van ons contributiebeleid kan u hier vinden.

Lid worden?

Vul dan snel het lidmaatschapformulier in en verstuur dit naar HBV Etten-Leur, Liesbosweg 40C, 4872 NE Etten-Leur

 

Agenda

11 december
Regulier overleg Alwel/HBV

21 december
Bezorging Huurdersnieuws met Huurwijzer

3 januari
13.30-15.00 uur

Inloopspreekuur huurdershulp

10 januari
Toelichting op de begroting/het Jaarplan 2019 van Alwel aan de HBV

7 februari
13.30-15.00 uur

Inloopspreekuur huurdershulp

7 maart
13.30-15.00 uur

Inloopspreekuur huurdershulp

19 maart
Regulier overleg ALWEL – HBV

4 april
13.30-15.00 uur

Inloopspreekuur huurdershulp