Organisatie HBV

In het voorjaar van 2011 is er een marspad opgesteld om de aanpassingen uit te werken en te leiden naar besluitvorming. In ons enthousiasme hadden we bedacht om naast nieuwe statuten ook al een nieuw huishoudelijk reglement te ontwikkelen. Voortschrijdend inzicht leert dat het verstandiger was om dat in de loop van 2012 te ontwikkelen. Op verzoek van ALWEL werd de aanpassing van de samenwerkingsovereenkomst na 3 november verder besproken.

Voor de nieuwe statuten spelen veel (wets)regels en wensen een rol. De wensen zijn samengevat in onderstaand organogram:
Bijlage 4 Organogram HBV

Het gaat om de scheiding van het werkapparaat (gele blok) met de belangenbehartiging en het overleg (groene blok). Het rode blok symboliseert ALWEL. De huurders- of ledenvergadering blijft de baas (zie bovenste blauwe balk). De Huurdersraad is de spin in het web .

Het is een puzzel om het netjes in de statuten te beschrijven, omdat ook rekening moet worden gehouden met het verenigingsrecht en de Wet op het overleg huurders verhuurder.

De vernieuwde statuten kan u hier vinden via onderstaande link:

Akte van Statuten

 

Agenda

15 oktober
Vergadering huurdersraad

28 oktober
Bijeenkomst R.v.C. van Alwel en de Huurdersraad

2 november
Landelijke ledendag woonbond in Amersfoort

5 november
Cursus werkplan en begroting door Bram Meijer van de Woonbond

7 november 13.30– 15.00 uur
Huurdersspreekuur

11 november
Najaarsvergadering

19 november
P.V.-vergadering Woonbond

5 december 13.30– 15.00 uur
Huurdersspreekuur