Facebook

Organisatie HBV

In het voorjaar van 2011 is er een marspad opgesteld om de aanpassingen uit te werken en te leiden naar besluitvorming. In ons enthousiasme hadden we bedacht om naast nieuwe statuten ook al een nieuw huishoudelijk reglement te ontwikkelen. Voortschrijdend inzicht leert dat het verstandiger was om dat in de loop van 2012 te ontwikkelen. Op verzoek van WEL werd de aanpassing van de samenwerkingsovereenkomst na 3 november verder besproken.

Voor de nieuwe statuten spelen veel (wets)regels en wensen een rol. De wensen zijn samengevat in onderstaand organogram:

Het gaat om de scheiding van het werkapparaat (gele blok) met de belangenbehartiging en het overleg (rode blok). Het blauwe blok symboliseert WEL. De huurders- of ledenvergadering blijft de baas (zie bovenste rode streep). De Huurdersraad is de spin in het web (bovenste roze blok).

Het is een puzzel om het netjes in de statuten te beschrijven, omdat ook rekening moet worden gehouden met het verenigingsrecht en de Wet op het overleg huurders verhuurder.

De vernieuwde statuten kan u hier vinden via onderstaande link:

Akte van Statuten

 

Agenda

15 mei
Voorzittersoverleg huurdersorganisaties HBV, HAR en CHAB

16 mei
themabijeenkomst Routekaart CO2-neutraal door Woonbond

22 mei
Overleg Huurdersraad

5 juni
Provinciale Vergadering West-Brabant

14 juni
Voorzittersoverleg huurdersorganisaties HBV, HAR en CHAB

18 juni
HBV krijgt toelichting streefhuren door Alwel

19 juni
Overleg Huurdersraad en Regulier overleg met Alwel

13 juli
Bezorging Huurdersnieuws met Huurwijzer