Huurdersverenigingen in actie!

20200623 Pamflet huurdersverenigingen

AFSCHAFFEN
DIE VERHUURDERSHEFFING!
Huurdersverenigingen in actie


De in 2014 ingevoerde verhuurdersheffing moest de hele woningmarkt beter laten functioneren. In de praktijk is deze heffing in strijd met het woningmarktbeleid omdat alleen de sociale woningbouw geraakt wordt. Dat is toch op zijn minst opmerkelijk omdat, het bevorderen van betaalbare woningen voor de lagere inkomensgroepen, de hoofddoelstelling is van woningcorporaties. Zij kregen tot 2008 juist vrijstelling van vennootschapsbelasting omdat ze zich alleen met sociale woningbouw bezig hielden. Nu ruim 5 jaar later constateren wij dat de woningmarkt helemaal niet beter functioneert maar vooral het financieringstekort van de overheid oplost.


Wij vinden het onverantwoord dat deze miljarden euro’s niet ingezet kunnen worden om:
• nieuwe betaalbare huizen te bouwen;
• oplopende wachtlijsten terug te dringen en onder andere jongeren te kunnen huisvesten;
• de kwaliteit van de bestaande huizen te verbeteren;
• energiebesparende maatregelen uit te voeren;
• maatwerk te leveren aan bewoners die door de Coronacrisis in de problemen komen;
• de huurprijzen in het algemeen te verlagen.


Het is onvoorstelbaar dat het kabinet nog steeds vasthoudt aan deze heffing. Er was al een woningtekort en door Corona worden steeds meer gezinnen afhankelijk van woningcorporaties.


Dus schaf de verhuurdersheffing af want die wordt indirect op de huurders verhaald!
Woningcorporaties moeten dat geld weer kunnen investeren in het onderhouden,
verduurzamen, bouwen en betaalbaar maken van woningen.

 

Huurdervereniging Oosterhout, Huurdersvereniging gemeente Rucphen, Huurdersvereniging gemeente Zundert, Huurdersvereniging gemeente Geertruidenberg, Huurders Belangen Vereniging Bergen op Zoom, Huurderskoepel Laurentius, Centrale Huurdersvereniging Alwel Breda, HuurdersAdviesRaad Roosendaal, HuurdersBelangenVereniging Etten-Leur, HBO-TBV Wonen, HBO-TBV/Kleine Kernen, huurdersvereniging Woningstichting Woensdrecht

 


Afdrukken