2

18 jaar, inschrijven maar!

20200923 Afbeeldingen jongerencommunicatie

Tijdens de prestatieafspraken heeft Alwel samen met de HuurdersBelangenVereniging Etten-Leur en de Gemeente Etten-Leur gesproken, over hoe we nu jongeren zover kunnen krijgen dat ze zich op tijd bij Klik voor Wonen inschrijven.
De wachttijden zijn best lang! Er is dus niet een, twee, drie voor iedereen die het huis uit wil een huurwoning beschikbaar. Hoe langer je ingeschreven staat, hoe meer kans je maakt.
Dus wordt je 18? Trakteer jezelf dan, en schrijf je in bij Klik voor Wonen! Ook, als je niet in Etten-Leur woont, en er wel wil wonen!!

Volg ons op:


 Doorzoek onze website: