2

Eenmalige huurverlaging voor huurders met een laag inkomen en hoge huur!

20210121 Eenmalige huurverlaging voor huurders met een laag inkomen en hoge huur

Goed nieuws! Huurders met een sociaal huurcontract en een laag inkomen kunnen in 2021 eenmalig een huurverlaging krijgen.
We leggen graag uit hoe deze eenmalige huurverlaging werkt. Het belangrijkste is: als u voldoet aan de voorwaarden, krijgt u de huurverlaging vanzelf. U hoeft daar niets voor te doen!

Waarom een eenmalige huurverlaging?
De meeste huurders in een sociale huurwoning betalen een huurprijs die past bij hun inkomen. Alwel houdt daar bij het passend toewijzen van woningen al rekening mee. Toch zijn er mensen die een huur betalen die te hoog is voor hun inkomen.
Bijvoorbeeld: omdat hun inkomen plotseling is gedaald. Daarom kunnen deze huurders in 2021 een eenmalige huurverlaging krijgen.

Voldoet u aan de voorwaarden?
Dan krijgt u automatisch bericht van Alwel. Of u in aanmerking komt voor de eenmalige huurverlaging in 2021 hangt af van: uw huur, uw (gezamenlijk) inkomen en de samenstelling van uw huishouden. Als u in aanmerking komt, dan krijgt u in maart 2021 automatisch bericht van Alwel. U hoeft zelf niets te doen. Alwel controleert van tevoren of u aan alle voorwaarden voldoet. Of u met uw (gezamenlijk) inkomen voldoet aan de voorwaarden en met hoeveel mensen u in huis woont, horen zij van de Belastingdienst. Hoeveel huurverlaging u precies krijgt, hangt af van de hoogte van uw netto huurprijs.

Denkt u dat u aan alle voorwaarden voldoet, maar krijgt u in maart geen bericht van Alwel?
Dan kan het zo zijn dat uw netto huur toch lager is dan de netto huur die in de voorwaarden staat en/of dat uw (gezamenlijk) inkomen volgens de Belastingdienst niet voldoet. De Belastingdienst kijkt namelijk naar het (gezamenlijk) inkomen dat u had in 2019.

Wat nu als uw (gezamenlijk) inkomen vanaf 2020 is gedaald?
Misschien komt u dan toch in aanmerking voor de eenmalige huurverlaging. In dat geval kunt u de huurverlaging zelf aanvragen. Op de website van Alwel kunt u vanaf april de informatie vinden hoe u dit moet doen. 

Meer informatie: Hoe werkt de eenmalige huurverlaging in 2021?

Volg ons op:


 Doorzoek onze website: