HuurdersBelangenVereniging Etten-Leur, Gemeente Etten-Leur en Alwel tekenen prestatieafspraken voor komend jaar

20191209 Prestatieafspraken 2020 

In 2020 focussen we op: betaalbaarheid, beschikbaarheid, duurzaamheid en langer thuis wonen

Jaarlijks bespreken gemeente, huurdersorganisatie en woningcorporatie de speerpunten voor huren, wonen en leefbaarheid in Etten-Leur. Ze leggen dit vast in de prestatieafspraken. Voorzitter van de HuurdersBelangenVereniging (HBV) Jan Kraan, Alwel bestuurder Tonny van de Ven en wethouder Ger de Weert van de gemeente Etten-Leur zetten samen hun handtekening onder de afspraken voor 2020. Dit doen ze op 9 december in het Huurdershuis.

Wonen moet betaalbaar blijven

De drie partijen vinden het belangrijk dat iedereen die wil en kan huren, de kans krijgt om in aanmerking te komen voor een betaalbare woning. Jan Kraan: “Het woningmarktonderzoek laat zien dat de betaalbaarheid iets is verbeterd. Steeds meer mensen wonen in een huis dat ze ook kunnen betalen. Maar dat betekent niet dat we niets meer hoeven te doen. Onze aandacht blijft uitgaan naar passend toewijzen. Dit is belangrijk om een goede kans van slagen te bieden aan woningzoekenden. En we houden in de gaten of huurders hun huur kunnen blijven betalen. We zorgen ook voor betaalbare huurprijzen. De huurverhoging is ook komend jaar weer inflatievolgend. Zo proberen we betalingsproblemen en schulden te voorkomen.”

Meer aanbod sociale huurwoningen
Onze keuzes staan in directe relatie met de spanning op de woningmarkt. Komende drie jaar leveren we in totaal 25 grondgebonden sociale huurwoningen en 272 sociale huurappartementen op. Tonny van de Ven: “De komst van deze nieuwe woningen zorgt er voor dat we nieuw en extra aanbod hebben voor mensen die op zoek zijn naar een andere woning. Daarnaast kijken we nadrukkelijk hoe we regelen dat de wacht- en zoektijden bij Klik voor Wonen niet verder oplopen. Bovendien geeft het ons de mogelijkheid om bestaande huurwoningen van een passende grootte en kwaliteit door te schuiven naar de middeldure huur. Daardoor kan de komende jaren het aanbod voor middeninkomens worden uitgebreid.” 

Duurzaamheid staat hoog op de agenda
De HBV heeft geld van de fusiebesparing ingezet voor de campagne Omlaag die Meter. Een actie gericht op de verlaging van de energiekosten – en daarmee woonlasten – van huurders. Wie interesse heeft, krijgt persoonlijke tips om energie te besparen. Dit gebeurt tijdens een huisbezoek van een energieadviseur. Jan Kraan: “Daarnaast starten we met het plaatsen van zonnepanelen. In 2020 op twee woongebouwen. En ook nog eens bij ongeveer 30 tot 60 bestaande huizen. De huurders die hier wonen krijgen bovendien een inductiekookplaat aangeboden om over te stappen naar elektrisch koken.” 

Langer thuis kunnen blijven wonen
De prestatieafspraken strekken zich ook uit naar samenwerking met andere partners, die betrokken zijn bij wonen en zorg. Accent ligt daarbij op het snel en gestructureerd uitbreiden van (vormen van) beschut wonen. Ger de Weert: “Deze inzet moet ervoor zorgen dat mensen langer thuis kunnen wonen. En dat ze weten wat ze zelf kunnen doen om comfortabel en veilig te kunnen wonen. Dat betekent ook dat er passende vormen van zorg beschikbaar zijn. En daarover gaan Alwel en de gemeente in gesprek met zorgverleners.”


Afdrukken