2


Maatwerkadviseur

Genoeg budget voor maatwerk voor alle huurders van Alwel die het financieel zwaar hebben in Etten-Leur. Deze wens gaven wij als HuurdersBelangenVereniging Etten-Leur aan bij de invulling en verdeling van het fusiebudget in 2017.

Het budget voor Maatwerk werd vastgesteld op € 1.500.000, - en is uiteindelijk in twee delen opgesplitst. 

Hiervan is er € 500.000, - ingezet voor een maatwerkadviseur.
Daar waar huurders een te laag inkomen hebben en te hoge woonlasten, kan maatwerk dan vanuit Alwel een oplossing bieden. Ook huurders van woningen met een huurprijs hoger dan € 875,00 kunnen een beroep doen op de maatwerkadviseur, zoals bijvoorbeeld bij een plotselinge daling van het inkomen. Het aantal huurders met een betaalachterstand is sinds de komst van de Maatwerkadviseur dan ook gedaald. En heeft zelfs in samenwerking met het incassoteam ook geleid tot minder huisuitzettingen.

Etten LeurseKracht

Er is ook € 1.000.000,- gereserveerd voor het maatwerkfonds Etten-Leurse Kracht (ELK) Dit budget is bedoeld voor huurders met (financiële) problemen waarvoor een oplossing helaas niet direct voor handen is. Voor huurders van Alwel in dergelijke schrijnende situaties kan dit maatwerkfonds uitkomst bieden. Verzoeken om hulp kunnen gedaan worden door professionals van de betrokken organisaties waaronder Alwel, de gemeente Etten-Leur en Surplus. Medewerkers van deze drie samenwerkingspartners vormen het kernteam dat snel beslist over een hulpverzoek. Het kernteam bestaat uit 3 professionals, de maatwerkadviseur van Alwel, een professional van Surplus en van de Gemeente Etten-Leur.

ELK helpt alleen professionals met casussen, waarbij een structurele oplossing voor betalingsproblemen niet 1-2-3 voor de hand ligt. Het gaat dan vooral om complexe situaties of zware financiële moeilijkheden. Men kan zich dus niet zelf aanmelden dit kan alleen worden gedaan door een professionele organisatie zoals bijvoorbeeld Alwel of Surplus.

Alwel informeert de zittende huurders via haar website over de rol van haar maatwerkadviseur.
Zie https://www.alwel.nl/maatwerkadviseur en https://jaarplan.alwel.nl/goededienstverlening/

Volg ons op:


 Doorzoek onze website: