HuurdersBelangenVereniging Etten-Leur, Gemeente Etten-Leur en Alwel tekenen prestatieafspraken voor komend jaar

Prestatieafspraken 2020

 

In 2020 focussen we op: betaalbaarheid, beschikbaarheid, duurzaamheid en langer thuis wonen

Jaarlijks bespreken gemeente, huurdersorganisatie en woningcorporatie de speerpunten voor huren, wonen en leefbaarheid in Etten-Leur. Ze leggen dit vast in de prestatieafspraken. Voorzitter van de HuurdersBelangenVereniging (HBV) Jan Kraan, Alwel bestuurder Tonny van de Ven en wethouder Ger de Weert van de gemeente Etten-Leur zetten samen hun handtekening onder de afspraken voor 2020. Dit doen ze op 9 december in het Huurdershuis.

Wonen moet betaalbaar blijven
De drie partijen vinden het belangrijk dat iedereen die wil en kan huren, de kans krijgt om in aanmerking te komen voor een betaalbare woning. Jan Kraan: “Het woningmarktonderzoek laat zien dat de betaalbaarheid iets is verbeterd. Steeds meer mensen wonen in een huis dat ze ook kunnen betalen. Maar dat betekent niet dat we niets meer hoeven te doen. Onze aandacht blijft uitgaan naar passend toewijzen. Dit is belangrijk om een goede kans van slagen te bieden aan woningzoekenden. En we houden in de gaten of huurders hun huur kunnen blijven betalen. We zorgen ook voor betaalbare huurprijzen. De huurverhoging is ook komend jaar weer inflatievolgend. Zo proberen we betalingsproblemen en schulden te voorkomen.”

Meer aanbod sociale huurwoningen
Onze keuzes staan in directe relatie met de spanning op de woningmarkt. Komende drie jaar leveren we in totaal 25 grondgebonden sociale huurwoningen en 272 sociale huurappartementen op. Tonny van de Ven: “De komst van deze nieuwe woningen zorgt er voor dat we nieuw en extra aanbod hebben voor mensen die op zoek zijn naar een andere woning. Daarnaast kijken we nadrukkelijk hoe we regelen dat de wacht- en zoektijden bij Klik voor Wonen niet verder oplopen. Bovendien geeft het ons de mogelijkheid om bestaande huurwoningen van een passende grootte en kwaliteit door te schuiven naar de middeldure huur. Daardoor kan de komende jaren het aanbod voor middeninkomens worden uitgebreid.”

Duurzaamheid staat hoog op de agenda
De HBV heeft geld van de fusiebesparing ingezet voor de campagne Omlaag die Meter. Een actie gericht op de verlaging van de energiekosten – en daarmee woonlasten – van huurders. Wie interesse heeft, krijgt persoonlijke tips om energie te besparen. Dit gebeurt tijdens een huisbezoek van een energieadviseur. Jan Kraan: “Daarnaast starten we met het plaatsen van zonnepanelen. In 2020 op twee woongebouwen. En ook nog eens bij ongeveer 30 tot 60 bestaande huizen. De huurders die hier wonen krijgen bovendien een inductiekookplaat aangeboden om over te stappen naar elektrisch koken.”

Langer thuis kunnen blijven wonen
De prestatieafspraken strekken zich ook uit naar samenwerking met andere partners, die betrokken zijn bij wonen en zorg. Accent ligt daarbij op het snel en gestructureerd uitbreiden van (vormen van) beschut wonen. Ger de Weert: “Deze inzet moet ervoor zorgen dat mensen langer thuis kunnen wonen. En dat ze weten wat ze zelf kunnen doen om comfortabel en veilig te kunnen wonen. Dat betekent ook dat er passende vormen van zorg beschikbaar zijn. En daarover gaan Alwel en de gemeente in gesprek met zorgverleners.”

HuurdersBelangenVereniging Etten-Leur geeft huurders een duurzaam cadeau

Campagne Omlaag die meter helpt bij energiebesparing

De huurders van Alwel in Etten-Leur, Terheijden en de gemeente Moerdijk krijgen van de HuurdersBelangenVereniging (HBV) een duurzaam cadeau aangeboden. Een energieadviseur geeft ze gratis een persoonlijk besparingsadvies. Ook mogen de huurders voor 50 euro energiebesparende producten bestellen. Zo kunnen ze op korte termijn flink besparen op gas en stroom. Het is één van de projecten waarvoor de HBV de fusiebesparing van Alwel inzet.

Dubbel winst

Met de campagne ‘Omlaag die meter’ wil de HBV huurders helpen met energiebesparing. Via kleine maatregelen en nieuwe gewoontes. Jan van Iersel van de HBV vertelt over hun keuze: “Doordat Woonstichting Etten-Leur fuseerde met AlleeWonen is extra geld beschikbaar gekomen. Geld dat we de komende jaren mogen besteden aan huurders en huizen. Net als Alwel, vinden wij duurzaamheid belangrijk. En zo zijn we op het idee van energieadviseurs gekomen. Huurders krijgen gratis advies om geld te besparen en tips voor energiezuinig wonen. Het is voordelig én milieuvriendelijk, dubbele winst dus.”

Brede samenwerking voor lagere kosten

Huurders die zich aanmelden, krijgen bezoek van een energieadviseur. Tijdens het huisbezoek nemen ze samen een vragenlijst door. En op basis daarvan krijgen de huurders een persoonlijk advies voor slim besparen. Ook krijgen ze dan 50 euro om te winkelen in de webshop met energiebesparende producten. In overleg met de huurdersorganisatie heeft Alwel projectmanager Chris Cockx voor de uitvoering van het HBV-plan de Stichting Duurzaam STOER in de arm genomen: “Zij werken al jaren met energieadviseurs, voor particulieren, gemeenten, scholen en bedrijven. Voor dit project geldt nauwe samenwerking met Centrum voor Wonen en energie coöperatie DuurSaam Etten-Leur.” Jan van Iersel vervolgt: “Het succes van de adviseurs combineren we graag met het voordeel voor onze huurders om energiebesparende producten te kunnen bestellen. En als het nodig is, helpen de energieadviseurs ook met het installeren. Dus, omlaag die meter.”

Dit jaar bezoeken de adviseurs nog 100 huurders, dus meld je aan

Huur je een huis bij Alwel in Etten-Leur, Terheijden of de gemeente Moerdijk (Moerdijk, Zevenbergschen Hoek of Zevenbergen) en wil je dit jaar nog profiteren van het aanbod dat de HBV doet. Stuur dan een mailtje met naam, adres en telefoonnummer naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Liever eerst nog wat meer weten,

bel dan naar: 085 13 03 647. Jan van Iersel van de HBV:

“Tot eind dit jaar bezoeken de energieadviseurs nog 100 huurders voor besparing op de energiekosten. Meld je snel aan!:

https://www.alwel.nl/omlaag-die-meter

Najaarsvergadering 11 november 2019

Maandagavond 11 november 2019 houdt de HBV Etten-Leur haar jaarlijkse najaarsvergadering. Op de najaarsvergadering kijken we terug naar het afgelopen jaar en bespreken we het activiteitenplan en de begroting 2020.

De bijeenkomst begint om 19.30 uur. Vanaf 19.00 uur bent u welkom in ons Huurdershuis aan de Liesbosweg 40c ingang Emmalaan waar onze gastvrouw Netty van Iersel de koffie, thee en wat lekkers heeft klaarstaan.

 Agenda

  1. Welkom, opening en mededelingen
  2. Verslag voorjaarsvergadering 17-6-2019
  3. Activiteitenoverzicht en begroting 2020
  4. Ideeën voor de Huurdersdag 2020

 Pauze

  1. Behaalde resultaten uit het fusiebudget
  2. Toelichting op het projectplan ‘Omlaag die Meter’ door Onno Eigeman en Kees Konings.
  3. Filmpje: Hoe werkt het KlantenKontaktCentrum van Alwel
  4. Rondvraag en wat er ter tafel komt.

 Na de vergadering is er nog gelegenheid voor een drankje en een goed gesprek met elkaar.

Agenda

15 oktober
Vergadering huurdersraad

28 oktober
Bijeenkomst R.v.C. van Alwel en de Huurdersraad

2 november
Landelijke ledendag woonbond in Amersfoort

5 november
Cursus werkplan en begroting door Bram Meijer van de Woonbond

7 november 13.30– 15.00 uur
Huurdersspreekuur

11 november
Najaarsvergadering

19 november
P.V.-vergadering Woonbond

5 december 13.30– 15.00 uur
Huurdersspreekuur