Samenwerking Alleewonen en WEL

Sinds enkele jaren werken AlleeWonen en WEL samen. Dat gebeurt op de achtergrond, zodat huurders en HBV er weinig van merken. Het bevalt zo goed, dat beide corporaties de samenwerking willen uitbreiden tot een samensmelting. Om de mogelijkheden van verdere samenwerking te onderzoeken hebben beide corporaties adviesbureau KPMG opdracht geven scenario's in beeld te brengen. Ook de HBV is daarvoor geïnterviewd. Haar inbreng was helder: samenwerking moet een aantoonbaar en concreet voordeel voor de huurders opleveren!
Ook op de lange termijn!
Inmiddels heeft KPMG gerapporteerd, wat heeft geleid tot versnelling bij de corporaties. Nog voor de inhoud is besproken met de HBV, hebben beide corporaties uitgesproken het pad naar een fusie op te willen.
De HBV heeft bij een fusievoornemen een bijzondere positie als zij “neen” zegt gaat het niet door! Als altijd wil de HBV haar achterban betrekken bij de beoordeling van het fusievoorstel. De mening van de huurders is leidend.

OPROEP!
Huurders die de voordelen van fusie in een werkgroep willen beoordelen kunnen contact opnemen met de HBV.

0
0
0
s2sdefault

Duurzaam Etten-Leur

Deze film gaat over de samenwerking tussen gemeente, corporatie en huurdersorganisatie in Etten-Leur om bewoners te motiveren hun woningen te verduurzamen.

This text will be replaced

0
0
0
s2sdefault

Agenda

5 oktober
Regiobijeenkomst DAEB/niet-DAEB door ministerie BZK

8 oktober
Landelijke Huurdersdag in Amersfoort

8 november
Woonbond, provinciale vergadering in Tilburg

21 november
Najaarsvergadering HBV Etten-Leur met belangrijke huurdersraadpleging

22 november
Regulier overleg WEL-HBV in het Huurdershuis

medio november
Afronden zienswijze DAEB/niet-DAEB en Prestatieafspraken 2017

14 december
Bijeenkomst Raad van Commissarissen WEL en Huurdersraad HBV