HuurdersBelangenVereniging Etten-Leur geeft huurders een duurzaam cadeau

Campagne Omlaag die meter helpt bij energiebesparing

De huurders van Alwel in Etten-Leur, Terheijden en de gemeente Moerdijk krijgen van de HuurdersBelangenVereniging (HBV) een duurzaam cadeau aangeboden. Een energieadviseur geeft ze gratis een persoonlijk besparingsadvies. Ook mogen de huurders voor 50 euro energiebesparende producten bestellen. Zo kunnen ze op korte termijn flink besparen op gas en stroom. Het is één van de projecten waarvoor de HBV de fusiebesparing van Alwel inzet.

Dubbel winst

Met de campagne ‘Omlaag die meter’ wil de HBV huurders helpen met energiebesparing. Via kleine maatregelen en nieuwe gewoontes. Jan van Iersel van de HBV vertelt over hun keuze: “Doordat Woonstichting Etten-Leur fuseerde met AlleeWonen is extra geld beschikbaar gekomen. Geld dat we de komende jaren mogen besteden aan huurders en huizen. Net als Alwel, vinden wij duurzaamheid belangrijk. En zo zijn we op het idee van energieadviseurs gekomen. Huurders krijgen gratis advies om geld te besparen en tips voor energiezuinig wonen. Het is voordelig én milieuvriendelijk, dubbele winst dus.”

Brede samenwerking voor lagere kosten

Huurders die zich aanmelden, krijgen bezoek van een energieadviseur. Tijdens het huisbezoek nemen ze samen een vragenlijst door. En op basis daarvan krijgen de huurders een persoonlijk advies voor slim besparen. Ook krijgen ze dan 50 euro om te winkelen in de webshop met energiebesparende producten. In overleg met de huurdersorganisatie heeft Alwel projectmanager Chris Cockx voor de uitvoering van het HBV-plan de Stichting Duurzaam STOER in de arm genomen: “Zij werken al jaren met energieadviseurs, voor particulieren, gemeenten, scholen en bedrijven. Voor dit project geldt nauwe samenwerking met Centrum voor Wonen en energie coöperatie DuurSaam Etten-Leur.” Jan van Iersel vervolgt: “Het succes van de adviseurs combineren we graag met het voordeel voor onze huurders om energiebesparende producten te kunnen bestellen. En als het nodig is, helpen de energieadviseurs ook met het installeren. Dus, omlaag die meter.”

Dit jaar bezoeken de adviseurs nog 100 huurders, dus meld je aan

Huur je een huis bij Alwel in Etten-Leur, Terheijden of de gemeente Moerdijk (Moerdijk, Zevenbergschen Hoek of Zevenbergen) en wil je dit jaar nog profiteren van het aanbod dat de HBV doet. Stuur dan een mailtje met naam, adres en telefoonnummer naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Liever eerst nog wat meer weten,

bel dan naar: 085 13 03 647. Jan van Iersel van de HBV:

“Tot eind dit jaar bezoeken de energieadviseurs nog 100 huurders voor besparing op de energiekosten. Meld je snel aan!:

https://www.alwel.nl/omlaag-die-meter

Najaarsvergadering 11 november 2019

Maandagavond 11 november 2019 houdt de HBV Etten-Leur haar jaarlijkse najaarsvergadering. Op de najaarsvergadering kijken we terug naar het afgelopen jaar en bespreken we het activiteitenplan en de begroting 2020.

De bijeenkomst begint om 19.30 uur. Vanaf 19.00 uur bent u welkom in ons Huurdershuis aan de Liesbosweg 40c ingang Emmalaan waar onze gastvrouw Netty van Iersel de koffie, thee en wat lekkers heeft klaarstaan.

 Agenda

  1. Welkom, opening en mededelingen
  2. Verslag voorjaarsvergadering 17-6-2019
  3. Activiteitenoverzicht en begroting 2020
  4. Ideeën voor de Huurdersdag 2020

 Pauze

  1. Behaalde resultaten uit het fusiebudget
  2. Toelichting op het projectplan ‘Omlaag die Meter’ door Onno Eigeman en Kees Konings.
  3. Filmpje: Hoe werkt het KlantenKontaktCentrum van Alwel
  4. Rondvraag en wat er ter tafel komt.

 Na de vergadering is er nog gelegenheid voor een drankje en een goed gesprek met elkaar.

Save the date!

save the date

Wij maken ons zorgen!

Wij maken ons ernstig zorgen om de lastenverzwaring voor Alwel! Deze lastenverzwaring gaat ten slotte ten koste van u de huurders!!
De HuurdersBelangenVereniging Etten-Leur heeft dan ook op de website van het ministerie gereageerd op het voorstel “Wet aanpassing indexering eigen bijdrage huurtoeslag en het vervallen van de maximale inkomensgrenzen”  De voorgestelde grensbedragen zijn veel te laag en moeten omhoog om huishoudens die nu tussen wal en schip vallen een realistische kans op een woning te bieden. Een indeling in drie categorieën: eenpersoons, tweepersoons en gezinshuishoudens doet meer recht aan een passende relatie tussen huishoudenstype, inkomen en huurprijs.
Wij zijn tegen een inkomensafhankelijke huurverhoging. Inkomenspolitiek is aan  deoverheid voorbehouden en is geen taak voor de verhuurder. Daarnaast vinden we de voorgestelde huurstijgingen veel te hoog en er wordt geen rekening gehouden met het verschil in huishoudenssamenstelling en netto beschikbaar inkomen voor woonlasten. De oplossing voor de huidige druk op de woningmarkt zit naar onze mening meer in het versneld toevoegen van nieuwbouwwoningen voor de doelgroepen die nu niet of niet snel genoeg aan een woning kunnen komen. Door de verhuurdersheffing af te schaffen en de belemmeringen in de Woningwet weg  te nemen kunnen corporaties weer meer investeren in nieuwbouw en verduurzaming en hiermee voorzien in betaalbare huisvesting voor mensen die hierin niet zelf kunnen voorzien. En dat is hun primaire taak! Zie onze brief van 3 juni hierover aan de Minister en de leden van de Tweede Kamer.

HuurdersBelangenVereniging Etten-Leur.

Brief aan Minister van CHAB HAR HBV03-06-2019.pdf

Uitnodiging voorjaarsvergadering 17 juni 2019

Maandagavond 17 juni 2019 houdt de HBV Etten-Leur haar jaarlijkse voorjaarsvergadering. Op de voorjaarsvergadering kijken we terug naar het afgelopen jaar en bespreken we hoe het huidige jaar verloopt.
De bijeenkomst begint om 19.30. Vanaf 19.00 uur bent u welkom in ons Huurdershuis aan de Liesbosweg 40c ingang Emmalaan waar onze gastvrouw Netty van Iersel de koffie, thee en wat lekkers heeft klaarstaan.
Het voorstel is om de volgende agenda aan te houden:

1. Welkom, opening en mededelingen
2. Voorstellen van de nieuwe aangestelde vestigingsmanager Etten-Leur van Alwel. Afscheid van de vertrekkende manager Rob van Son
3. Verslag najaarsvergadering 2018
4. Jaarverslag 2018 en financieel verslag 2018
5. Samenwerking 3 Huurdersorganisaties Alwel
6. Pauze
7. Huuraanpassing 2019
8. Behaalde resultaten uit het fusiebudge
9. Verslag kascontrole commissie/ (her)benoeming
10. Filmpje: Hoe werkt het KlantenKontaktCentrum van Alwel
11. Rondvraag en wat er ter tafel komt.

Na de vergadering is er nog gelegenheid voor een drankje en een goed gesprek met elkaar.
Mocht u op 17 juni verhinderd zijn, dan stel ik het erg op prijs als u via de e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. wilt reageren op de agenda-onderwerpen en de bijbehorende documenten.

Agenda

15 oktober
Vergadering huurdersraad

28 oktober
Bijeenkomst R.v.C. van Alwel en de Huurdersraad

2 november
Landelijke ledendag woonbond in Amersfoort

5 november
Cursus werkplan en begroting door Bram Meijer van de Woonbond

7 november 13.30– 15.00 uur
Huurdersspreekuur

11 november
Najaarsvergadering

19 november
P.V.-vergadering Woonbond

5 december 13.30– 15.00 uur
Huurdersspreekuur