Facebook

UITNODINGING najaarsvergadering 20 november

Maandagvond 20 november 2017 houdt de HBV Etten-Leur haar jaarlijkse najaarsvergadering. Op de najaarsvergadering praten we u bij over de voortgang van de fusieafspraken en kijken we naar de activiteiten voor het komende jaar.

De bijeenkomst begint om 19.30 uur. Vanaf 19.00 uur bent u welkom in ons Huurderhuis aan de Liesbosweg 40C, waar gastvrouw Netty de koffie, thee en appelgebak heeft klaarstaan.

Het voorstel is om de volgende agenda aan te houden:

1. Welkom, opening en mededelingen
Na de opening wordt gelegenheid geven om mededelingen toe doen.

2. Voortgang fusieafspraken
Vlak voor de zomervakantie hebben we ingestemd met de fusie tussen AlleeWonen en WEL. De fusiecorporatie gaat Alwel heten. Er is ingestemd, omdat wij goed afspraken hebben kunnen maken, die aantoonbare voordelen voor de huurders hebben. Deze afspraken zijn vastgelegd in de “Kader prestatieafspraken 2018-2022”. Dat is een overeenkomst tussen de gemeente, WEL (Alwel) en de HBV. U treft de bijeenkomst bijgaand aan. Samen kijken we naar de voorbereiding van de uitvoering van de afspraken.

3. Activiteitenplan met begroting 2018 van de HBV
Voor 2018 heeft de HBV een activiteitenplan met begroting opgesteld. Tijdens de vergadering wordt het toegelicht en besproken. Een belangrijke elementen zijn de gevolgen van de fusie, het aanstellen van een nieuwe (tijdelijke) zaakvoerder en de verruimde financiële mogelijkheden. Het is aan de leden van de HBV om het vast te stellen. 

4. Verbouwing Huurdershuis
Het Huurdershuis wordt binnenkort klaargemaakt voor de toekomst. Er wordt aangegeven wat er gaat gebeuren en welke kosten ermee zijn gemoeid.

5. Verkiezing leden voor de Geschillencommissie
Twee leden van de Geschillencommissie (kascommissie) hebben afscheid genomen van onze vereniging. Wij zoeken vervangers om met name de controle van de administratie en het financieel jaarverslag 2017 in het voorjaar te verzorgen.

6. Regulier overleg HBV – WEL op 23 november 2017
Tijdens het regulier overleg besproken de corporatie en de HBV de lopende zaken. Belangrijkste onderwerpen zijn de voortgaand van de fusieafspraken (zie agendapunt 2), de gezamenlijke zoektocht naar een nieuwe zaakvoerder en het overleg in 2018. Ook gebruikelijk onderwerpen als de voortgang in de lopende projecten (de Baai, Orgelhof en Van ’t Hoffstraat) komen ter sprake.

7. Rondvraag / wat verder ter tafel komt
Iedereen krijgt de gelegenheid onderwerpen aan te snijden, die niet eerder tijdens de vergadering zijn besproken.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

De winnaars van de raadpleging zijn bekend!

6U kon afgelopen juni tijdens de raadplegingen over de fusie tussen WEL en Alleewonen een vragenlijst met acht meerkeuzevragen invullen. Onder de deelnemers die mee gedaan hebben, zijn er 10 VVV-cadeaubonnen van € 50,- verloot.

Tijdens een gezellige koffie-uurtje werden in het kantoor van de HBV Etten-Leur de prijzen uitgereikt door Henny Nooijens, lid van de Huurdersraad en een van de organisatoren van de raadplegingactie.
Bij de koffie was er gebak, ook Sharon Reniers en Nathalie van Overveld van de Woonstichting Etten-Leur waren aanwezig om de winnaars te feliciteren.
De volgende winnaars hebben de VVV-cadeaubon in ontvangst genomen:
fam. van Broekhoven, fam. Blom, mevr. Halberstadt, fam. Fens, hr. Teunissen en mevr. Molenaar.
Ook hebben gewonnen, maar waren door verschillende omstandigheden niet aanwezig:
fam. v.d. Kaay, fam. Kleinjan, mevr. v.d. Heykant en de hr. Kuipers, die bonnen worden via de post verstuurd.

De HBV Etten-Leur feliciteert de winnaars van harte!

12345

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Sociale huurders profiteren het meest van fusievoordeel

ETTEN-LEUR - Twaalf leden van Huurders Belangen Vereniging Etten-Leur zijn opgestapt uit onvrede over huurafspraken voor komende vijf jaar.

Twaalf huurders hebben hun lidmaatschap van Huurders Belangen Vereniging (HBV) Etten-leur opgezegd omdat ze het niet eens zijn met de gemaakte afspraken rondom de voorgenomen fusie tussen woningcorporaties Allee Wonen en.....

Lees het volledige artikel op de website van BN DeStem

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

HBV Etten-Leur heeft met fusie WEL en AlleeWonen ingestemd

Op 30 juni is de HBV Etten-Leur de raadpleging onder alle huurders van Woonstichting Etten-Leur (WEL)over de voorgenomen fusie tussen Woonstichting Etten-Leur en AlleeWonen gestart. Elke huurder heeft de fusie-editie van het Huurdernieuws met de informatie over de afspraken in het kader van de fusie ontvangen. Via internet of een van de zes raadplegingbijeenkomsten kon elke huurder zijn of haar mening geven. De uitslag van de raadpleging was nipt met de fusie kon worden ingestemd. Opvallend in de uitslag was dat de beoordeling van de speerpunten “Betaalbaarheid” en “Woningkwaliteit en duurzaamheid” beter was dan die van de overige onderwerpen.

Een deel van de huurders uit de 100 duurste huurwoningen (huur boven € 875, -- per maand) voelde zich door de HBV in de steek gelaten, omdat voor deze categorie woningen geen inflatievolgend huurbeleid was bereikt. Overigens gelden alle andere voordelen in het kader van de fusie ook voor deze huurders. Als de betaalbaarheid van de huur in de knel komt, kunnen ook zij een beroep doen op de woonlastenaanpak, zoals die vanaf 1 januari 2018 gaat gelden. De boosheid van deze huurders heeft tot een “one-issue”-actie geleid, die de raadpleging negatief beïnvloed heeft. Desondanks was de uitslag net nog positief in het voordeel van de fusie. Vanuit deze groep huurders ontvangt de HBV-opzeggingen van het lidmaatschap. Per saldo heeft de inzet van de HBV rond de fusie leden opgeleverd.

Na het Huurdersoverleg van 10 juli heeft de Huurdersraad alles voor zichzelf op een rij gezet en besloten te kunnen instemmen met de fusie, als eerst een nieuwe samenwerkingsovereenkomst wordt afgesloten. Dat onderwerp stond nog open. Na het afsluiten van die nieuwe samenwerkingsovereenkomst met WEL heeft de HBV ingestemd met de voorgenomen fusie. Alle documenten met betrekking tot de fusie zijn te vinden in het fusiedossier op onze website.

In het najaar wachten er weer nieuwe uitdagingen voor de HBV. Zo moet de woonlastenaanpak met het woonlastenfonds ingevuld worden. Zal de samenwerking met de huurdersorganisaties uit Roosendaal en Breda verder vorm krijgen. En zal de organisatie van de HBV klaar gemaakt moeten worden voor de komende jaren. Kortom er is genoeg werk aan de winkel.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Raadpleging over voorgenomen fusie WEL en AlleeWonen

Wat vindt u van onze fusieplannen van Woonstichting Etten-Leur?
Huurders hebben in de Woningwet 2015 instemminsgrecht gekregen bij fusieplannen van hun corporatie, daarmee kunnen zij bepalen of de fusie mag doorgaan. WEL heeft plannen om te fuseren met woningcorporatie AlleeWonen. De corporaties denken daarmee hun bijdrage in volkshuisvesting nog meer versterken. Nu én in de toekomst. Voor zover die plannen betrekking hebben op Etten-Leur hebben WEL, de gemeente Etten-Leur en de HBV afspraken gemaakt. Die afspraken zijn vastgelegd in de "Kader prestatieafspraken 2018-2022". Een samenvatting van de de afspraken kunt u lezen in de speciale fusie-editie van het Huurdersnieuws. Op 30 juni, 1 en 2 juli is deze bij alle huurders bezorgd. Als u nog veel meer informatie over de fusie wilt krijgen, dan zijn er veel documenten beschikbaar in het fusiedossier op deze site.

De HBV Etten-Leur heeft een verzoek ontvangen om met het voornemen in te stemmen. Alvorens een standpunt in te nemen heeft de HBV de verplichting om haar achterban te raadplegen. Dat doen we graag.
Van u willen we weten wat u vindt van de meerwaarde van de fusie. Is die er? En zo ja, is het voldoende om afscheid te nemen van een zelfstandige woonstichting in Etten-Leur?

U kunt uw mening geven via de volgende link http://www.woonbondonderzoek.nl/raadplegingetten-leur. U komt dan bij een vragenlijst met acht meerkeuzevragen. Als u die beantwoord weten wij hoe u de over de te leveren prestatie van de fusiecorporatie denkt. De raadpleging is van 30 juni t/m 9 juli. Onder deze deelnemers verloten we 10 VVV cadeaubonnen van € 50,-.

Als u liever meer toelichting over de fusieplannen wilt en/of de raadpleging op papier wilt invullen, dan kunt u naar 1 van de 6 raadplegingsbijeenkomsten komen.
De bijeenkomsten zijn tijdens twee dagen, op verschillende plaatsen in Etten-Leur. Zowel de Huurdersbelangenvereniging (HBV), als WEL is aanwezig om al uw vragen over de fusie te beantwoorden. Kom langs en laat uw stem horen!

Donderdag 6 juli:
10u-12u: Het Turfschip, Schipperstraat 2 (Schoenmakershoek)
13u-15u: Het Huurdershuis, Liesbosweg 40c (Hooghuis)
16u-18u: Pluspunt Surplus, Valpoort 112 (Banakkers)
Zaterdag 8 juli:
10u-12u: Schoenmakerspark, hoek Leurse Dijk/Muldersweg (Schoenmakershoek)
13u-15u: Park, Kraanvogel bij Wijkgebouw De Vleer (Hooghuis)
16u-18u: Park de Grote Toer, Klaroenring (Grauwe Polder)
Voor iedereen die de vragenlijst invult, ligt een overheerlijke reep chocola van Tony Chocolonely klaar! Hapjes en drankjes zijn er voldoende. Aanmelden is niet nodig.

 

Huurdersoverleg over fusie op 10 juli in het Huurdershuis

Maandagavond 10 juli 2017 houdt de HBV Etten-Leur haar jaarlijkse voorjaarsvergadering. De uitnodiging staat ook in het Huurdersnieuws, dat begin eind juni/begin juli bij alle leden is bezorgd. Het Huurdersoverleg staat helemaal in het teken van de voorgenomen fusie tussen WEL en AlleeWonen en de huurdersparticipatie in de toekomst. Alle huurders zijn welkom.

De bijeenkomst begint om 19.30 uur. Vanaf 19.00 uur bent u welkom in ons Huurdershuis aan de Liesbosweg 40C, waar gastvrouw Netty de koffie of thee met gebak heeft klaarstaan.

 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Agenda

15 mei
Voorzittersoverleg huurdersorganisaties HBV, HAR en CHAB

16 mei
themabijeenkomst Routekaart CO2-neutraal door Woonbond

22 mei
Overleg Huurdersraad

5 juni
Provinciale Vergadering West-Brabant

14 juni
Voorzittersoverleg huurdersorganisaties HBV, HAR en CHAB

18 juni
HBV krijgt toelichting streefhuren door Alwel

19 juni
Overleg Huurdersraad en Regulier overleg met Alwel

13 juli
Bezorging Huurdersnieuws met Huurwijzer