2

De HuurdersBelangenVereniging Etten-Leur is de huurdersorganisatie van wooncorporatie Alwel. Wij vertegenwoordigen onze leden die huurders zijn van Alwel in de gemeente Etten-Leur. Goed overleg tussen huurders en verhuurder is niet alleen wettelijk verplicht, maar gewoonweg erg belangrijk. Door regelmatig om de tafel te zitten oefenen we invloed uit op het beleid van de verhuurder. Omdat een verhuurder niet met alle huurders tegelijk kan praten, is het nodig dat huurders een organisatie hebben die namens hen kan optreden. De HuurdersBelangenVereniging Etten-Leur is zo’n huurdersorganisatie.

U kunt zich nog steeds aanmelden!

Image

UW STEM BIJ ALWEL

Zeker in een tijd waarin woonlasten betaalbaar moeten blijven en er extra woningen gebouwd moeten worden is het van belang om gezamenlijk, als huurders, een stem te hebben richting de verhuurder. De toekomst is voor iedereen onzeker, maar zeker voor huurders. Worden er de komende jaren voldoende sociale huurwoningen gebouwd? Hoeveel blijven de huren stijgen en welke kosten ga ik betalen voor het onderhoud? Tot hoever blijven de energiekosten stijgen en kan ik de woonlasten wel blijven betalen met een dalend of weinig stijgend inkomen? Het is maar een greep uit de vele vragen die u zich als huurder kunt stellen. De HuurdersBelangenVereniging staat voor betaalbare huurwoningen voor iedereen en beperking van de woonlasten. Daarover gaan wij het gesprek aan met Alwel. Wij zijn uw stem bij Alwel!

SAMEN STAAN WE STERK!

Het klinkt eenvoudig en dat is het ook. Hoe groter een vereniging, hoe sterker. Als HuurdersBelangenVereniging Etten-Leur staan wij sterker als veel huurders van Alwel lid zijn. Je wordt serieuzer genomen naarmate je meer mensen vertegenwoordigt. Kortom, hoe meer leden hoe groter uw en onze stem bij Alwel. Ook trekken wij regelmatig samen op met de andere huurdersorganisaties van Alwel: de HuurdersAdviesRaad in Roosendaal en de Centrale Huurdersvereniging Alwel Breda.

har logochab

ONZE KERNTAKEN

Onze taken als huurdersorganisatie hebben wij samen met Alwel vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst, waarin ook de in de Woningwet 2015 vastgelegde plichten en rechten zijn opgenomen. In het kort zijn onze kerntaken:

 • Behartigen van de belangen van huurders in het overleg met Alwel
 • Vertegenwoordigen van het huurdersbelang bij het opstellen van prestatieafspraken tussen de Alwel, de Gemeente Etten-Leur en de HuurdersBelangenVereniging
 • Gevraagd en ongevraagd adviseren van Alwel op beleidsniveau
 • Raadplegen en mobiliseren van onze achterban
 • Ondersteunen van bewonerscommissies die op complexniveau actief zijn
 • Ondersteunen van individuele leden bij het (leggen van) contact met Alwel

Om deze taken goed te kunnen uitvoeren hebben wij vanuit de Overlegwet en de samenwerkingsovereenkomst met Alwel een aantal rechten, wat bijvoorbeeld  inhoud dat Alwel verplicht is om over belangrijke beleidszaken informatie aan ons te verstrekken, of met ons te overleggen. In bepaalde gevallen is Alwel verplicht om onze instemming te vragen bij beleidswijzigingen, zoals servicekosten.

STEUN ONS EN WORDT LID!

De HuurdersBelangenVereniging Etten-Leur komt op voor de belangen van alle huurders van Alwel in Etten-Leur, Terheijden en de gemeente Moerdijk. Het lidmaatschap geeft de HuurdersBelangenVereniging een stevig steuntje in de rug, maar u heeft er zelf ook extra voordeel van:

 • Huurdershulp, ondersteuning bij problemen met Alwel, zo nodig inclusief een juridisch advies
 • Gebruik van de verenigingsfaciliteiten
 • Medezeggenschap over verenigingszaken
 • Recht op deelname aan het huurdersoverleg, onder meer ter voorbereiding van het overleg met Alwel
 • Vier maal per jaar het magazine “ Huurwijzer” van de Woonbond
 • Vier maal per jaar de speciale ledeneditie van onze nieuwsbrief in de brievenbus
 • Bij belangrijke actualiteiten een digitale nieuwsbrief op uw eigen e-mailadres
 • De mogelijkheid om deel te nemen aan cursussen en trainingen die door ons worden georganiseerd.

Volg ons op:


 Doorzoek onze website: