2

Het bestuur

Het bestuur van de HBV heeft van de leden het mandaat gekregen om namens de vereniging het inhoudelijke (advies)werk uit te voeren. Ook voert zij namens de vereniging het overleg met Alwel en onderhoudt het contact met de buurt- en complexcommissies. De HBV wordt bij haar werkzaamheden ondersteund door een ondersteuner/adviseur die zich op zijn beurt weer laat ondersteunen door een aantal taakvrijwilligers. Alle leden die zich willen inzetten voor het inhoudelijk (advies)werk kunnen lid worden van het bestuur van de HBV. Zij worden op voordracht van het bestuur benoemd door de huurdersvergadering. Leden van het bestuur ontvangen maandelijks een kleine vergoeding die door Alwel beschikbaar wordt gesteld.

De ondersteuner en adviseur

zaakvoerder aangepast

Voor professionele ondersteuning van het inhoudelijk (advies)werk is door het verenigingsbestuur een ondersteuner/ adviseur aangesteld. Deze ondersteuner/ adviseur hoeft geen lid te zijn van de vereniging. Met de ondersteuner/ adviseur wordt een overkomst gesloten en hij wordt betaald uit een vergoeding die wij ontvangen van Alwel. Aard en vorm van zijn werkzaamheden worden in overleg met het verenigingsbestuur vastgesteld.

Globaal zorgt de ondersteuner/ adviseur voor de organisatie van bijeenkomsten, het opstellen van activiteitenplan en begroting en voert samen met de penningmeester het financieel beheer van de vereniging. Ook het informeren en raadplegen van de leden, en het onderhouden van contacten met Alwel en andere overlegpartners behoort tot zijn taken.

De taakvrijwilligers

taakvrijwilligers

Vrijwilligers zijn heel belangrijk voor de Huurders Belangen Vereniging. Voor enkele specifieke en specialistische werkzaamheden (taken) is de term “taakvrijwilliger “bedacht.
De inzet van taakvrijwilligers geldt voor de volgende terreinen:

  • het Huurdershuis (beheer en schoonhouden)
  • informatie- en communicatietechnologie (ICT)
  • De redactie die zorg draagt voor communicatie naar de leden, waaronder het Huurdersnieuws, de inhoud van de website en de Facebookpagina
  • Bezorgen van een tasje met informatie over de HBV bij mutatie van een woning.

Huurdersvergadering

Huurdersvergadering 2

In de Huurdersvergadering, die minimaal tweemaal per jaar plaatsvindt, hebben alle leden van onze vereniging een stem. De voorstellen van de Huurdersraad en het verenigingsbestuur worden hier ter goedkeuring voorgelegd.

De buurt- en complexcommissies

Buurt en complexcommissies aangepast

De HuurdersBelangenVereniging Etten-Leur vindt het belangrijk dat alle huurders goed vertegenwoordigd zijn. De HBV heeft hier een grote rol in, maar kan niet altijd volledig op de hoogte zijn van alles wat er speelt in buurten en complexen. Daarom is er grote behoefte aan bewoners of buurtcommissies die de huurders in een buurt of complex vertegenwoordigen. Via onderstaande link kunt u lezen hoe u in vier stappen een bewonerscommissie kunt oprichten. Verder hebben wij allerlei nuttige en praktische punten verzameld in een brochure waarmee je als bewonerscommissie dan snel aan de slag kan gaan als vertegenwoordigers van je medebewoners.

Document: Hoe richt je een Bewonerscommissie op in 4 stappen.pdf

Meedenkgroep

Meedenkgroep 2

Sinds het intreden van de nieuwe woningwet in 2015 is voor de HuurdersBelangenVereniging het advies en inhoudelijk werk best wel een stevige klus geworden. We zitten steeds vaker aan de tafel bij Alwel en de gemeente. Dat vraagt enorm veel kennis en kunde van het bestuur en de huidige meedenkgroep op heel veel verschillende vlakken.

Daarom zoeken we bij de HBV Etten-Leur ook naar jou!

We zijn op zoek naar huurders die ons willen helpen met ervaring! En dan met name meer gericht op jullie eigen specifieke kennis en levenservaring. Werk je bijvoorbeeld in de zorg, je werkt in de (installatie)techniek of ben je bijvoorbeeld maatschappelijk betrokken in de wijk waar je woont? We gaan je niet vragen om toe te treden tot het bestuur, we weten dat niet iedereen daar heel veel tijd in kan steken. Maar kom ons helpen, en kom met ons meedenken en praten over een onderwerp waar je feeling mee hebt. Dat vraagt niet meer dan 4 x per jaar een avond van je tijd en wij zijn daar enorm mee geholpen.
Denk je nu na het lezen, dat lijkt me wel wat, of wil je eerst wat meer informatie?
Neem dan gerust contact met ons op via:
e-mail: hbv@hbvettenleur.nl of telefoon: 06-26493783

Volg ons op:


 Doorzoek onze website: