2

Nieuw huurdersbudget 2023/2027

In 2018 fuseerden Woonstichting Etten-Leur (WEL) en AlleeWonen tot Alwel. De fusie leverde een besparing van €12 miljoen in de eerste vijf jaar op. Alwel maakte de huurderorganisaties ‘eigenaar’ van dit ‘fusiemeerwaarde-budget’. De drie huurdersorganisaties (CHAB in Breda, HBV in Etten-Leur en HAR in Roosendaal) kregen ieder €4 miljoen euro te besteden. In afstemming met de ‘eigen’ gemeente, de achterban en Alwel kozen zij de volkshuisvestelijke bestedingsdoelen voor het geld.

Image

Besteding fusiebudget

Van die €4 miljoen heeft de HBV de afgelopen jaren mooie dingen kunnen doen. We zetten het geld in voor een maatwerkfonds, wat snel geld vrij kan maken om kwetsbare bewoners te helpen. Ook zetten we het geld in voor een maatwerkadviseur, kwaliteitscontroleur en twee serviceonderhouds-medewerkers die een periodieke ‘apk-keuring’ van de woning doen. Ook investeerden we als HBV in het project Omlaag die Meter waarmee huurders energiebesparende artikelen konden aanschaffen. En last but not least hebben we ons zonnepanelenproject HBV-voor-Zon gefinancierd. Hiermee hebben we 550 huurders een aanbod kunnen doen voor gratis zonnepanelen tegen een kleine servicekostenvergoeding van € 4,50 per maand.

Wegens succes vervolgd

Zowel de huurdersorganisaties en Alwel zetten deze vorm van participatie ‘nieuwe stijl’ graag door. De huurdersorganisaties ontvangen opnieuw een budget van in totaal 6 miljoen voor de komende vier jaar. De verdeling over de drie huurdersorganisaties zal deze keer plaatsvinden naar rato van het aantal woningen dat Alwel in Etten-Leur, Roosendaal en Breda heeft. Naar verwachting betekent dit voor de HBV dat we ongeveer 1,3 miljoen euro zullen krijgen. Dat is zo in het nieuwe ondernemingsplan van Alwel vastgelegd. Binnenkort stellen we de bestedingsdoelen voor dit nieuwe budget vast. In het huurdersoverleg zijn hiervoor al enkele ideeën aangedragen. Uiteraard zijn nieuwe ideeën nog steeds welkom.

Volg ons op:


 Doorzoek onze website: