2

Beleidsadviezen

Huuraanpassing 2024
Advies-en-Reactie-Huuraanpassing-2024.pdf


Huuraanpassing 2022
Gezamenlijk definitief advies huuraanpassing 2022 22-03-2022.pdf

Voorgenomen herbenoeming huurderscommissaris mevrouw Ingeborg de Jong
Advies herbenoeming RvC-lid mevr I de Jong.pdf

Tweehurenbeleid
Gezamenlijk advies Tweehurenbeleid 14-10-2021.pdf

Advies ondernemingsplan “Koers & Kompas 2022-2026 Alwel, voor goed wonen en samenleven”
Gezamenlijk advies ondernemingsplan Alwel 26-06-2022.pdf

Advies inzake de Wet Tijdelijke Huurkorting
Reactie advies wet tijdelijke huurkorting.pdf
Gezamenlijk advies Wet Tijdelijke Huurkorting 17-01-2022.pdf

 

Overige informatie

Volg ons op:


 Doorzoek onze website: