2

Vraagwijzer Etten-Leur

Op de Vraagwijzer Etten-Leur vindt u informatie over bijvoorbeeld Wonen, Vervoer, Welzijn & Zorg, en Werk & Geldzaken.

www.vraagwijzeretten-leur.nl

Image

Regelingen en tegemoetkomingen gemeente Etten-Leur

Image

Op onderstaande website van de gemeente Etten-Leur staat alle hulp opgesomd die ervoor zorgt dat u extra te besteden heeft. Sommige regelingen en tegemoetkomingen zorgen ervoor dat u extra geld op uw bankrekening krijgt. Anderen vergoeden kosten, waardoor u het geld niet hoeft uit te geven.

Link naar regelingen en tegemoetkomingen

Inkomensondersteunende maatregelen

Wat zijn inkomensondersteunende maatregelen?

In deze inkomensondersteunende maatregelenverordening zijn regelingen opgenomen waar belanghebbenden met een laag inkomen een beroep op kunnen doen. De grondslag voor de maatregelen zijn de Participatiewet of een andere wettelijke regeling(en). 

 • Surplus Geld en Recht
  Voor meer informatie kunt u contact opnemen via:
  Telefoon: 076 - 50 164 50
  Adres: Kerkwerve 46, 4873 CJ Etten-Leur
  www.surpluswelzijn.nl
 • Sociale raadslieden
  Kom langs tijdens het inloopspreekuur:
  Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 9.30 – 12.00 uur
  Gezondheidscentrum de Kerkwerve 46 , Etten-Leur, 076 - 50 164 50
  Liever digitaal? Stel u vraag per e-mail: sociaalraadslieden@surpluswelzijn.nl
 • Formulierenteam
  Maak een afspraak met de medewerkers van het Formulierenteam via 076 - 50 164 50
  Dit kan op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.30 – 12.00 uur.
  Liever digitaal? Mail uw vraag naar: formulierenteam@surpluswelzijn.nl
 • Budgetcoaching
  Maak een afspraak met een budgetcoach via 076 - 50 164 50 / 06 - 126 52 635.
  Liever digitaal? Mail uw vraag naar: budgetcoaching@surpluswelzijn.nl
 • Schuldhulpverlening
  Informatie of een afspraak maken? Neem contact op met Hans Wigger, maatschappelijk werker Psychosociale hulp bij schulden via 076 - 50 164 50
  Liever digitaal? Mail uw vraag naar: hans.wigger@surpluswelzijn.nl
  Meldpunt Schuldhulpverlening Etten-Leur
  Het aanvragen van een schuldregeling doet u rechtstreeks bij het Meldpunt. Dit is een samenwerking tussen gemeente Etten-Leur, Kredietbank West Brabant en Surplus.

Eenzaamheid

Image

Voelt u zich weleens eenzaam en wilt u daar iets aan doen? Bezoek dan eens de volgende websites:

Er is altijd wel ergens iemand die even naar u en uw behoefte wilt luisteren!

Vroeg erop af

Als blijkt dat iemand problemen heeft om maandelijkse rekeningen te betalen. Dan neemt een hulpverlener van de gemeente contact op. Dit kan ook een maatschappelijk werker zijn. Het gaat dan om het betalen van huur, energie, water en/of zorgverzekering.

https://www.alwel.nl/vroeg-eropaf-etten-leur

Image

Noodfonds Energie

Image

download

Om te voorkomen dat mensen in de financiële problemen komen door de gestegen prijzen, hebben energieleveranciers en maatschappelijke organisaties een Tijdelijk Noodfonds Energie opgericht. Huishoudens die van een bepaald minimum moeten rondkomen, kunnen een beroep doen op dit noodfonds.

Voor meer informatie:

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/02/07/tijdelijk-noodfonds-energie-biedt-steun-aan-kwetsbare-huishoudens

 

Het Noodfonds Energie is met een maand verlengd t/m 31 maart 2024!

Heb je jezelf nog niet aangemeld? Huishoudens die in aanmerking komen voor een bijdrage uit het noodfonds kunnen zich nu nog aanmelden tot 31 maart 2024 via www.noodfondsenergie.nl.

Voor hulp bij het invullen en aanvragen kunt u terecht bij Surplus Geld en Recht maar maak vooral eerst een afspraak ze hebben het erg druk!

Telefoon: 076 - 50 164 50
Adres: Kerkwerve 46, 4873 CJ Etten-Leur
www.surpluswelzijn.nl

Uw huurwoning verduurzamen?

U kunt zelf al veel doen door bijvoorbeeld elektrisch gaan koken, tochtstrips plaatsen of spaarlampen vervangen door ledlampen.

Bekijk hier tips wat u zelf kan doen:
https://zetookdeknopom.nl/

Image

Laaggeletterdheid

Image

Heel veel mensen in Nederland hebben problemen met niet goed kunnen lezen en schrijven. Deze mensen kunnen worden aangeduid als laaggeletterd. Laaggeletterdheid komt voor bij allochtonen en autochtonen, bij jonge en oude mensen, bij mannen en vrouwen en bij werkende en niet-werkenden. Voor wie is deze ondersteuning bedoeld? In de eerste plaats is dit bedoeld voor alle mensen jong en oud die door omstandigheden nooit of nauwelijks in de gelegenheid zijn geweest het lezen en schrijven te leren. Bedoeld voor mensen die door lezen en schrijven hun algemene ontwikkeling willen verbeteren waardoor ze beter kunnen functioneren in de maatschappij. Voor andere mensen is het leren lezen en schrijven een kans om beter te kunnen functioneren in het dagelijkse leven zodat ze niet afhankelijk zijn en bijvoorbeeld zelfstandig een formulier kunnen invullen. Telefoon: 076-5045200

Woningruil

Wil je graag een andere woning die beter past bij je woonwensen? Je kan van woning ruilen met een andere huurder van een bij Klik voor Wonen aangesloten verhuurder. Je plaatst een advertentie op de website van Klik voor Wonen . Deze ruiladvertentie blijft maximaal een half jaar op deze website staan. Is het gelukt om je woning te ruilen? Dan wordt de advertentie na de ruil verwijderd. Voor meer informatie zie; https://www.alwel.nl/woningruil

Image

Kamer over en u huurt u bij Alwel in Etten- Leur?

Image

Dan mag u uw leegstaande kamer verhuren aan iemand die tijdelijk geen woonruimte heeft. U helpt er een stads- of dorpsgenoot mee én u krijgt een vergoeding hiervoor. Win-win. Doe mee met ‘Onder de pannen’ en draag uw steentje bij aan het verminderen van woningnood.

https://www.alwel.nl/Nieuws/4398/kamer-over-verhuur-deze-aan-een-stadsgenoot-en-houd-er-een-centje-aan-over/

Volg ons op:


 Doorzoek onze website: