2

HuurdersBelangenVereniging Etten-Leur, gemeente Etten-Leur en Alwel tekenen prestatieafspraken voor komend jaar

Duurzaam wonen en huren in veerkrachtige wijken

20231218 prestatieafspraken 2024
Jaarlijks leggen gemeente Etten-Leur, woningcorporatie Alwel en HuurdersBelangenVereniging Etten-Leur speerpunten vast over nieuwbouw, verduurzaming en betaalbaarheid in Etten-Leur. Voor komend jaar gebeurt dit op 18 december. Centraal staan versneld bouwen, afspraken over huurprijzen, duurzaamheid en veerkracht.

Cijfers van Klik voor Wonen laten zien dat het aantal woningzoekenden groeit. De zoektijd is voor Etten-Leur opgelopen tot 2,8 jaar. Maar de inschrijftijd daalt na jaren van stijging van 8 naar 6,5 jaar. In Etten-Leur kreeg 33% van de huurders van Alwel een eenmalige huurverlaging. Vestigingsmanager Corrina Pistorius: “Zo konden we gelukkig veel huurders helpen om de energiecrisis door te komen. Onze inkomsten waren daardoor voor het eerst minder dan vorig jaar, terwijl we zien dat de kosten voor onderhoud en nieuwbouw nog steeds stijgen.”

Ambitie om tot 2030 versneld huurwoningen te bouwen
Een groot deel van deze woningen komt in de nieuwe wijk Haansberg. Wethouder Jean-Pierre Schouw: “Haansberg zorgt in totaal voor 1400 woningen met een mooie mix van koop en huur. Alwel start met 100 flexwoningen en verwacht nog minstens 300 andere huurwoningen te bouwen. Verder maken ze afspraken over 30 sociale huurwoningen in het Van Bergenpark concreet. En kijken we samen naar mogelijkheden in bestaande wijken.” Afgelopen jaar kreeg Etten-Leur er al veel nieuwbouw bij voor huurders. In maart waren 89 appartementen klaar (Aureliahof en Kloostervelden). Alwel plaatste 21 flexwoningen voor spoedzoekers aan de Kalimba; in de omgeving bij Van ’t Hoffstraat kwamen 70 appartementen (Egelaar en Hertensprong) en 5 eengezinswoningen.

Landelijke prestatieafspraken voor aanpassing huurprijs
Corrina Pistorius: “Na jaren lage huurstijging, bevriezing en verlaging passen we de huren nu naar boven aan. Dit is nodig om ook stappen te kunnen blijven zetten in nieuwbouw en duurzaamheid. De aanpassing volgt de gemiddelde loonstijging min een ½ %. Door inkomstenstijging in heel Nederland gaan we ervan uit dat het deel dat de meeste huurders kwijt zijn aan hun huur daalt.”

Huurders waarderen inzet Alwel voor duurzaamheid
“Dit komt omdat ze het verschil merken in hun energiekosten”, vertelt Corrina Pistorius. “Daarom blijven we fors investeren in onze woningen. Dit doen we door groot onderhoud te combineren met moderne ventilatie. Enkelglas vervangen we door dubbelglas (HR++) en we isoleren daken en gevels. Ook de HBV zet sterk in op duurzaamheid voor huurders. Voorzitter Henk Smits: “We zijn blij dat ons zonnepanelenproject zo succesvol is. Onder de naam HBV voor Zon hebben we afgelopen jaar veel huurders kunnen helpen aan panelen op hun dak. Het enthousiasme was zo groot dat er een wachtlijst was. Daarom is het extra mooi dat we in de eerste helft van 2024 nog eens 250 van deze huurders blij kunnen maken met zonnepanelen.”

Etten-Leur al behoorlijk veerkrachtige gemeente
De veerkracht blijkt uit verschillende onderzoeken. Jean-Pierre Schouw: “Toch zijn er wijken die extra aandacht nodig hebben. In 2024 willen we met diverse partijen voor Etten-Leur Noord stappen voorwaarts maken. Dit moet leiden tot een concreet meerjarig wijkplan inclusief wijkagenda gedragen door diverse partijen. Naast Etten-Leur Noord hebben we in 2024 ook aandacht voor de toekomstige veerkracht van Haansberg. Door aan de voorkant met diverse partijen hierover na te denken, zorgen we dat dit de veerkrachtige wijk van de toekomst wordt.”

Volg ons op:


 Doorzoek onze website: